Personali- ja palgaarvestuse teenus

Personaliteenuste osakond pakub personali- ja palgaarvestuse teenust Riigikontrollile, Riigikantseleile, Vabariigi Presidendi kantseleile, Rahapesu Andmebüroole ja kõikide ministeeriumide valitsemisaladele. Lisaks teenindatakse ligi 20 sihtasutust ja ühte avalik-õiguslikku institutsiooni.

RTK pakub personali- ja palgaarvestuse teenust jagatud teenusmudeli alusel. Teenus hõlmab kliendi organisatsiooni struktuuride ja ametikohtade haldamist, asutuse töötajate ja muude isikute personaliandmete haldamist, personaliarvestust, palgaarvestust ning nõustamist personali- ja palgaarvestuse ning aruandluse alal. Kvaliteetse teenuse tagamiseks tehakse koostööd Riigikontrolli ning teiste sise- ja välisaudiitoritega.

Teenuse osutamiseks kasutatakse riigi ühtset majandusarvestustarkvara SAP ning sellega seotud toetavaid infosüsteeme (aruandluse infosüsteem SAP Business Object ja riigitöötaja iseteenindusportaal RTIP). Vajadusel on majandustarkvaraga liidestatud ka klientide põhitegevuse infosüsteeme.

Teenuse osutamine toimub vastavalt RTK ja kliendi vahel kokku lepitud personali- ja palgaarvestuse toimemudelile, milles on reguleeritud poolte ülesanded, info liikumine, õigused ja kohustused. 

Riigitöötaja Iseteenindusportaal

Portaaliga liitumiseks andke oma soovist teada help@riigitootaja.ee või telefonile 6638 292.

Viimati uuendatud 15.08.2023