Personali- ja palgaarvestuse teenus

Personaliteenuste osakond pakub personali- ja palgaarvestuse teenust Riigikontrollile, Riigikantseleile, Vabariigi Presidendi kantseleile, Rahapesu Andmebüroole ja kõikide ministeeriumide valitsemisaladele. Lisaks teenindatakse ligi 20 sihtasutust ja ühte avalik-õiguslikku institutsiooni.

RTK pakub personali- ja palgaarvestuse teenust jagatud teenusmudeli alusel. Teenus hõlmab kliendi organisatsiooni struktuuride ja ametikohtade haldamist, asutuse töötajate ja muude isikute personaliandmete haldamist, personaliarvestust, palgaarvestust ning nõustamist personali- ja palgaarvestuse ning aruandluse alal. Kvaliteetse teenuse tagamiseks tehakse koostööd Riigikontrolli ning teiste sise- ja välisaudiitoritega.

Teenuse osutamiseks kasutatakse riigi ühtset majandusarvestustarkvara SAP ning sellega seotud toetavaid infosüsteeme (aruandluse infosüsteem SAP Business Object ja riigitöötaja iseteenindusportaal RTIP). Vajadusel on majandustarkvaraga liidestatud ka klientide põhitegevuse infosüsteeme.

Teenuse osutamine toimub vastavalt RTK ja kliendi vahel kokku lepitud personali- ja palgaarvestuse toimemudelile, milles on reguleeritud poolte ülesanded, info liikumine, õigused ja kohustused.

Riigitöötaja Iseteenindusportaal

Portaaliga liitumiseks andke oma soovist teada help@riigitootaja.ee või telefonile 6638 292.

Haridus- ja Teadusministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus osutab Haridus- ja Teadusministeeriumile finantsarvestuse teenust. Teenuse osutamine toimub vastavalt Haridus- ja Teadusministeerium ja Keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Justiitsministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Justiitsministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Kaitseministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus osutab alates 1.01.2020 Kaitseministeeriumile personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenuse osutamine toimub vastavalt Kaitseministeeriumi ja Keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Maaeluministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Maaeluministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Keskkonnaministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Keskkonnaministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele. ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Kultuuriministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Kultuuriministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Rahandusministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Rahandusministeeriumile ning selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenuseid osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Siseministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Siseministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Sotsiaalministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Sotsiaalministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Välisministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Välisministeeriumile ning selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenuseid osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Riigikontroll

Riigi Tugiteenuste Keskus osutab Riigikontrollile personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenuse osutamine toimub vastavalt Riigikontrolli ja Keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Riigikantselei

Riigi Tugiteenuste Keskus osutab Riigikantseleile personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenuse osutamine toimub vastavalt Riigikantselei ja Keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Vabariigi Presidendi Kantselei

Riigi Tugiteenuste Keskus osutab Vabariigi Presidendi Kantselei personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenuse osutamine toimub vastavalt Vabariigi Presidendi Kantselei ja Keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 08.10.2021