Justiitsministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Justiitsministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress
Angeelika Kasemaa Talituse juhataja 663 8240 angeelika.kasemaa@rtk.ee
Ave Arumets Palgaarvestaja - Tallinna Vangla, Patendiamet, Konkurentsiamet, Prokuratuur ja Pärnu Maakohus, Andmekaitse Inspektsioon, 

Viru Maakohus

663 8266 ave.arumets@rtk.ee
Marju Puusepp Palgaarvestaja - Tallinna Halduskohus, Tallinna Ringkonnakohus, Harju Maakohus, Justiitsministeerium, Registrite ja Infosüsteemide Keskus,Tartu Vangla 663 8265 marju.puusepp@rtk.ee
Helje Timusk  Personaliarvestaja - Pärnu Maakohus, Prokuratuur, Konkurentsiamet, Andmekaitse Inspektsioon, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Patendiamet 663 8246 helje.timusk@rtk.ee
Tiia Pihlik Palgaarvestaja - Viru Vangla, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, Tartu Halduskohus, Tartu Ringkonnakohus 663 8245 tiia.pihlik@rtk.ee
Kaire Zimmermann Personaliarvestaja - Tartu Vangla ja Viru Maakohus 663 1809 kaire.zimmermann@rtk.ee
Kaire Otsus Personaliarvestaja - Tallinna Ringkonnakohus,Tallinna Halduskohus, Viru Vangla, Harju Maakohus, Justiitsministeerium, Tartu Maakohus, Tartu Halduskohus, Tartu Ringkonnakohus, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 663 8244 kaire.otsus@rtk.ee
Helbe Kask Personaliarvestaja - Tallinna Vangla 663 1840 helbe.kask@rtk.ee

Viimati uuendatud 07.05.2023