Kaitseministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus osutab alates 1.01.2020 Kaitseministeeriumile personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenuse osutamine toimub vastavalt Kaitseministeeriumi ja Keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.