Keskkonnaministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Keskkonnaministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele. ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

SA Erametsakeskus, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress
Terje Lehes Talituse juhataja 663 8243 terje.lehes@rtk.ee
Mirja Mehine Personaliarvestaja - Keskkonnaamet, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Eesti Loodusmuuseum, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 663 8238 mirja.mehine@rtk.ee
Pille Keerus Palgaarvestaja - Eesti Loodusmuuseum, Maa-amet ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus 663 1451 pille.keerus@rtk.ee
Thea Tõnise Palgaarvestaja - Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 663 8242 thea.tonise@rtk.ee
Marika Aidu Keskkonnaagentuur 663 1450 marika.aidu@rtk.ee

Elo Saar    

 Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur  

663 1440    Elo.saar@rtk.ee

Viimati uuendatud 24.01.2022