Kliimaministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Kliimaministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele. ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress
Terje Lehes Talituse juhataja 663 8243 terje.lehes@rtk.ee
Mirja Mehine Personaliarvestaja - Keskkonnaamet, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Eesti Loodusmuuseum, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 663 8238 mirja.mehine@rtk.ee
Pille Keerus Palgaarvestaja - Eesti Loodusmuuseum ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus,Riigilaevastik 663 1451 pille.keerus@rtk.ee
Thea Tõnise Palgaarvestaja - Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Kliimaministeerium 663 8242 thea.tonise@rtk.ee
Marika Aidu Palgaarvestaja- Keskkonnaagentuur, Eesti Geoloogiateenistus 663 1450 marika.aidu@rtk.ee

Elo Saar    

Personaliarvestaja-  Kliimaministeerium, Keskkonnaagentuur  

663 1440    Elo.saar@rtk.ee
Liisa Põldaas Personaliarvestaja- Transpordiamet 663 2089 Liisa.poldaas@rtk.ee
Katrin Siimsalu Personaliarvestaja- Eesti Geoloogiateenistus 663 8294 Katrin.siimsalu@rtk.ee 
Marje Salurand Personaliarvestaja- Riigilaevastik 663 1815 Marje.salurand@rtk.ee 
Kersti Tammai Palgaarvestaja- Transpordiamet 663 1816 Kersti.tammai@rtk.ee 

Viimati uuendatud 30.06.2023