Kultuuriministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Kultuuriministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress
Terje Lehes Talituse juhataja 663 8243 terje.lehes@rtk.ee
Marje Salurand Personaliarvestaja - Eesti Arhitektuurimuuseum, Palamuse O.Lutsu Kihelkonnamuuseum, Integratsiooni Sihtasutus, Võru Instituut, SA Eesti Tervishoiu Muuseum,SA Jõulumäe Tervisespordikeskus, Tartu Kunstimuuseum 663 1815 marje.salurand@rtk.ee
Raili Paap Palgaarvestaja - Teater Vanemuine SA, Eesti Arhitektuurimuuseum, Palamuse O.Lutsu Kihelkonnamuuseum, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, SA Jõulumäe Tervisespordikeskus, SA Eesti Noorsooteater 663 8252 raili.paap@rtk.ee
Mirja Mehine Personaliarvestaja - Kultuuriministeerium, Eesti Rahvusraamatukogu, Muinsuskaitseamet, Rahvakultuuri Keskus, Eesti Lastekirjanduse Keskus, SA Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Rahva Muuseum, SA Pärnu Muuseum, SA Saaremaa Muuseum 663 8238 mirja.mehine@rtk.ee
Pille Keerus Palgaarvestaja - Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet, Võru Instituut, SA Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Rahva Muuseum, SA Eesti Kunstimuuseum, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Hoiuraamatukogu, Rahvakultuuri Keskus, SA Narva Muuseum, SA Ugala Teater 663 1451 pille.keerus@rtk.ee
Thea Tõnise Palgaarvestaja - SA Pärnu Muuseum, Viljandi Muuseum, SA Saaremaa Muuseum, SA Eesti Kontsert, SA Eesti Draamateater, SA Rakvere Teatrimaja, SA Kultuurileht 663 8242 thea.tonise@rtk.ee
Elo Saar Personaliarvestaja - Teater Vanemuine SA, Hiiumaa Muuseumid SA, Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA, Eesti Laulu-ja Tantsupeo Sihtasutus, Rannarootsi Muuseum SA, Spordikoolituse –ja teabe SA, Tartu Jaani Kirik SA, SA Eesti Vabaõhumuuseum, SA Eesti Draamateater, SA Rakvere Teatrimaja,SA Eesti Kontsert, SA Kultuurileht 663 1440 elo.saar@rtk.ee
Liisa Põldaas Personaliarvestaja - SA Eesti Noorsooteater, SA Endla Teater, SA Virumaa Muuseumid, SA Eesti Meremuuseum, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Viljandi Muuseum, SA Ugala Teater,SA Tehvandi Spordikeskus  663 2089 Liisa.poldaas@rtk.ee

Kersti Tammai   

 Palgaarvestaja - Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Integratsiooni Sihtasutus, SA Eesti Tervishoiu Muuseum, SA Sakala Teatrimaja,  SA Eesti Filmi Instituut, SA Tehvandi Spordikeskus      663 1816      kersti.tammai@rtk.ee
Marika Aidu SA Endla Teater, SA Virumaa Muuseumid, SA Eesti Vabaõhumuuseum, SA Eesti Meremuuseum, Eesti Rahvusraamatukogu, SA Vene Teater, SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor 663 1450 marika.aidu@rtk.ee

Katrin Siimsalu   

Personaliarvestaja –  SA Sakala Teatrimaja, SA  Eesti Filmi Instituut, SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, SA Vene Teater, SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor, SA Eesti Kunstimuuseum, SA Narva Muuseum, SA Kultuurileht  663 8294     Katrin.siimsalu@rtk.ee

Viimati uuendatud 01.11.2022