Maaeluministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Maaeluministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress

Angeelika Kasemaa    

Talituse juhataja     663 8240     angeelika.kasemaa@rtk.ee
Helbe Kask Personaliarvestaja - Maaelu Teadmuskeskus, Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus, SA Eesti Maaelumuuseumid, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Põllumajandus- ja Toiduamet 663 1840 helbe.kask@rtk.ee
Liivi Velner Palgaarvestaja - Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, SA Eesti Maaelumuuseumid, Maaeluministeerium, Põllumajandus- ja Toiduamet,Maaelu Edendamise SA  663 8241 liivi.velner@rtk.ee
Tiia Pihlik    Palgaarvestaja - Maaelu Teadmuskeskus 663 8245 tiia.pihlik@rtk.ee
Külli Tänava     Palgaarvestaja – Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus 663 1805 kylli.tanava@rtk.ee
Helje Timusk Personaliarvestaja - Maaelu Edendamise Sihtasutus  663 8246 helje.timusk@rtk.ee 

Viimati uuendatud 05.05.2023