Maaeluministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Maaeluministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress
Terje Lehes Talituse juhataja 663 8243 terje.lehes@rtk.ee
Helbe Kask Personaliarvestaja - Põllumajandus- ja Toiduamet, Põllumajandusuuringute Keskus, Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, Eesti Taimekasvatuse Instituut, SA Eesti Maaelumuuseumid 663 1840 helbe.kask@rtk.ee
Elo Saar Personaliarvestaja - Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 663 1440 elo.saar@rtk.ee
Thea Tõnise Palgaarvestaja - Põllumajandusuuringute Keskus, Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, Eesti Taimekasvatuse Instituut 663 8242 thea.tonise@rtk.ee
Liivi Velner Palgaarvestaja - Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, SA Eesti Maaelumuuseumid, Maaeluministeerium, Põllumajandus- ja Toiduamet 663 8241 liivi.velner@rtk.ee

Viimati uuendatud 24.01.2022