Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress
Angeelika Kasemaa Talituse juhataja 663 8240     angeelika.kasemaa@rtk.ee
Maria Jürissaar Palgaarvestaja - Transpordiamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 663 8281 maria.jurissaar@rtk.ee
Liivi Velner Palgaarvestaja - Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus 663 8241 liivi.velner@rtk.ee
Külli Tänava Palgaarvestaja - Eesti Geoloogiateenistus, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigi Infosüsteemi Amet, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus, Riigilaevastik 663 1805 kylli.tanava@rtk.ee
Kaire Zimmermann Personaliarvestaja - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigi Infosüsteemi Amet, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus 663 1809 kaire.zimmermann@rtk.ee
Kaire Otsus Personaliarvestaja - Transpordiamet, Riigilaevastik 663 8244 kaire.otsus@rtk.ee
Helje Timusk Personaliarvestaja - Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Eesti Geoloogiateenistus, Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus 6638246 helje.timusk@rtk.ee

Viimati uuendatud 07.05.2023