Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress
Angeelika Kasemaa Talituse juhataja 663 8240     angeelika.kasemaa@rtk.ee
Riina Merisaar Palgaarvestaja -Transpordiamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 663 8281 riina.merisaar@rtk.ee
Liivi Velner Palgaarvestaja - Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus 663 8241 liivi.velner@rtk.ee
Külli Tänava Palgaarvestaja - Eesti Geoloogiateenistus, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigi Infosüsteemi Amet, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus, Riigilaevastik 663 1805 kylli.tanava@rtk.ee
Kaire Zimmermann Personaliarvestaja - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigi Infosüsteemi Amet, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus 663 1809 kaire.zimmermann@rtk.ee
Kaire Otsus Personaliarvestaja - Transpordiamet 663 8244 kaire.otsus@rtk.ee
Age Sildnik Personaliarvestaja - Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, Riigilaevastik 663 1983 age.sildnik@rtk.ee
Helje Timusk Personaliarvestaja - Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Eesti Geoloogiateenistus 6638246 helje.timusk@rtk.ee

Viimati uuendatud 01.11.2022