Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress
Irja Ollino Talituse juhataja 663 8284 irja.ollino@rtk.ee
Inna Jürgens Palgaarvestaja - Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium, Transpordiamet, Riigi Infosüsteemi Amet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus 663 8280 inna.jurgens@rtk.ee
Reet Paasik Personaliarvestaja - Riigi Infosüsteemi Amet, Transpordiamet 663 1832 reet.paasik@rtk.ee
Külli Tänava Palgaarvestaja - Eesti Geoloogiateenistus, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus  663 1805 kylli.tanava@rtk.ee
Renita Nõgu Personaliarvestaja - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigi Infosüsteemi Amet, Eesti Geoloogiateenistus, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus  663 1982 renita.nogu@rtk.ee
Liivi Velner Palgaarvestaja - Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus 663 8241 liivi.velner@rtk.ee
Maire Kala Palgaarvestaja - Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus 663 1828 maire.kala@rtk.ee

Viimati uuendatud 24.01.2022