Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress
Irja Ollino Talituse juhataja 663 8284 irja.ollino@rtk.ee
Inna Jürgens Palgaarvestaja - Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium, Transpordiamet, Riigi Infosüsteemi Amet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 663 8280 inna.jurgens@rtk.ee
Reet Paasik Personaliarvestaja - Riigi Infosüsteemi Amet, Transpordiamet, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 663 1832 reet.paasik@rtk.ee
Külli Tänava Palgaarvestaja - Eesti Geoloogiateenistus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 663 1805 kylli.tanava@rtk.ee
Renita Nõgu Personaliarvestaja - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigi Infosüsteemi Amet ning Eesti Geoloogiateenistus 663 1982 renita.nogu@rtk.ee
Maili Laasmaa Personaliarvestaja - Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 663 1989 maili.laasma@rtk.ee
Liivi Velner Palgaarvestaja - Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 663 8241 liivi.velner@rtk.ee

Viimati uuendatud 17.08.2021