Rahandusministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Rahandusministeeriumile ning selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust.
Teenuseid osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress
Irja Ollino Talituse juhataja 663 8284 irja.ollino@rtk.ee
Reet Paasik Personaliarvestaja - Riigi Tugiteenuste Keskus, Rahandusministeerium, Statistikaamet, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Rahapesu Andmebüroo 663 1832 reet.paasik@rtk.ee
Merike Mesila Personaliarvestaja - Maksu- ja Tolliamet 663 1839 merike.mesila@rtk.ee
Maire Kala Palgaarvestaja - Riigi Tugiteenuste Keskus, Rahandusministeerium, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Rahapesu Andmebüroo,Maksu- ja Tolliamet 663 1828 maire.kala@rtk.ee
Anu Lääts  Palgaarvestaja- Statistikaamet 663 1922 anu.laats@rtk.ee

Viimati uuendatud 02.11.2022