Riigikontroll

Riigi Tugiteenuste Keskus osutab Riigikontrollile personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenuse osutamine toimub vastavalt Riigikontrolli ja Keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.