Siseministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Siseministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress

Virge Tumm

Talituse juhataja

6 631 433

virge.tumm@rtk.ee

Terje Tõnisson

Palgaarvestaja - Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Sisekaitseakadeemia, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

6 638 253

terje.tonisson@rtk.ee

Anneli Ansmitt

Palgaarvestaja - Päästeamet: peadirektor ja nõunikud; põhivaldkond, halduse valdkond, Ida päästekeskus, Põhja päästekeskus

6 638 251

anneli.ansmitt@rtk.ee

Brigitt Pärnamets

Palgaarvestaja - Päästeamet: Lõuna päästekeskus, Lääne päästekeskus

6 631 403

brigitt.parnamets@rtk.ee

Ebe Lember

Palgaarvestaja - Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor ja nõunikud, siseauditibüroo, sisekontrollibüroo, Lääne prefektuur, administratsioon v.a teabehaldusbüroo

6 631 404

ebe.lember@rtk.ee

Erika Aruoja

Palgaarvestaja - Politsei- ja Piirivalveameti  Ida prefektuur, Põhja prefektuuri kriminaalbüroo

6 631 407

erika.aruoja@rtk.ee

Lya Villo

Palgaarvestaja - Politsei- ja Piirivalveameti  Põhja prefektuur v.a kriminaalbüroo

6 631 422

lya.villo@rtk.ee

Siret Grossthal

Palgaarvestaja - Politsei- ja Piirivalveameti  Lõuna prefektuur; Häirekeskus

6 631 427

siret.grossthal@rtk.ee

Ülle Kindma

Palgaarvestaja - Politsei- ja Piirivalveameti administratsiooni teabehaldusbüroo, arendusosakond, keskkriminaalpolitsei, piirivalveosakond, töövõtu- ja käsunduslepingud

6 631 435

ylle.kindma@rtk.ee

Victoria Kõiv

Personaliarvestaja - Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Sisekaitseakadeemia, Häirekeskus, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

6 638 296

victoria.koiv@rtk.ee

Sirje Uibo

Personaliarvestaja - Päästeamet: Lõuna päästekeskus ja Lääne päästekeskus

6 638 295

sirje.uibo@rtk.ee

Liina Ant

Personaliarvestaja - Päästeamet: peadirektor ja nõunikud; põhivaldkond, halduse valdkond, Ida päästekeskus, Põhja päästekeskus

6 638 276

liina.ant@rtk.ee

Tiina Peet

Personaliarvestaja - Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuur, Lääne prefektuur, abipolitseinikud, töövõtu- ja käsunduslepingud

6 631 430

tiina.peet@rtk.ee

Merike Vill

Personaliarvestaja - Politsei- ja Piirivalveamet Põhja prefektuur, abipolitseinikud, vabatahtlikud merepäästjad

6 631 425

merike.vill@rtk.ee

Loona Eskla

Personaliarvestaja - Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor ja nõunikud, siseauditibüroo, sisekontrollibüroo, Lõuna prefektuur, administratsioon v.a teabehaldusbüroo, abipolitseinikud

6 631 421

loona.eskla@rtk.ee

Eva Jõesalu

Personaliarvestaja - Politsei- ja Piirivalveameti administratsiooni teabehaldusbüroo, arendusosakond, keskkriminaalpolitsei, piirivalveosakond

6 631 410

eva.joesalu@rtk.ee

Viimati uuendatud 24.01.2022