Siseministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Siseministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress
Virge Tumm Talituse juhataja 663 1433 virge.tumm@rtk.ee
Terje Tõnisson Palgaarvestaja - Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Sisekaitseakadeemia, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 663 8253 terje.tonisson@rtk.ee
Anneli Ansmitt Palgaarvestaja - Päästeamet: põhivaldkond, halduse valdkond, Ida päästekeskus, Põhja päästekeskus 663 8251 anneli.ansmitt@rtk.ee
Brigitt Pärnamets Palgaarvestaja - Päästeamet: Lõuna päästekeskus, Lääne päästekeskus 663 1403 brigitt.parnamets@rtk.ee
Ebe Lember Palgaarvestaja - Politsei- ja Piirivalveamet peadirektor ja nõunikud; administratsioon: kommunikatsioonibüroo, orkester, personalibüroo, õigusbüroo, logistikabüroo; siseauditibüroo; sisekontrollibüroo; Lääne prefektuur: kriminaalbüroo, teabebüroo, Haapsalu, Kuressaare, Kärdla, Paide, Pärnu ja Rapla politseijaoskonnad 663 1404 ebe.lember@rtk.ee
Erika Aruoja Palgaarvestaja - Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur: piirivalvebüroo, kriminaalbüroo, teabebüroo, Jõhvi , Rakvere ja Narva politseijaskonnad; Põhja prefektuur: kriminaalbüroo 663 1407 erika.aruoja@rtk.ee
Lya Villo Palgaarvestaja - Politsei- ja Piirivalveamet Põhja prefektuur: piirivalvebüroo, korrakaitsebüroo, teabebüroo, valvebüroo, Kesklinna, Ida-Harju ja Lääne-Harju politseijaoskonnad 663 1422 lya.villo@rtk.ee
Siret Grossthal Palgaarvestaja - Politsei- ja Piirivalveamet Lõuna prefektuur: piirivalvebüroo, kriminaalbüroo, teabebüroo, Viljandi, Tartu ja Kagu politseijaoskonnad, Häirekeskus 663 1427 siret.grossthal@rtk.ee
Ülle Kindma Palgaarvestaja - Politsei- ja Piirivalveamet administratsioon: dokumendihaldus- ja tõlkebüroo, arendusosakond; teabehaldus- ja menetlusosakond: teabehaldusbüroo, kodakondsuse ja rahvusvahelise kaitse büroo, keskkriminaalpolitsei; piirivalveosakond: piiriturvalisusebüroo, piirikaitsebüroo, laevastik, lennusalk; töövõtu- ja käsunduslepingud 663 1435 ylle.kindma@rtk.ee
Victoria Kõiv Personaliarvestaja - Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Sisekaitseakadeemia, Häirekeskus, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 663 8296 victoria.koiv@rtk.ee
Sirje Uibo Personaliarvestaja - Päästeamet, Lõuna päästekeskus ja Lääne päästekeskus 663 8295 sirje.uibo@rtk.ee
Liina Ant Personaliarvestaja - Päästeamet: põhivaldkond, halduse valdkond, Ida päästekeskus, Põhja päästekeskus 663 8276 liina.ant@rtk.ee
Tiina Peet Personaliarvestaja- Politsei-ja Piirivalveamet Ida prefektuur: piirivalvebüroo, kriminaalbüroo, teabebüroo, Jõhvi , Rakvere ja Narva politseijaskonnad; Lääne prefektuur: kriminaalbüroo, teabebüroo, Haapsalu, Kuressaare, Kärdla, Paide, Pärnu ja Rapla politseijaoskonnad 663 1430 tiina.peet@rtk.ee
Merike Vill Personaliarvestaja - Politsei- ja Piirivalveamet Põhja Prefektuur: piirivalvebüroo, kriminaalbüroo, korrakaitsebüroo, teabebüroo, valvebüroo, Kesklinna, Ida-Harju ja Lääne-Harju politseijaoskonnad 663 1425 merike.vill@rtk.ee
Loona Eskla Personaliarvestaja - Politsei- ja Piirivalveametpeadirektor ja nõunikud: siseauditibüroo; sisekontrollibüroo; Administratsioon: personalibüroo, õigusbüroo, kommunikatsioonibüroo, logistikabüroo, orkester; Lõuna prefektuur: piirivalvebüroo, kriminaalbüroo, teabebüroo, Viljandi, Tartu ja Kagu politseijaoskonnad 663 1421 loona.eskla@rtk.ee
Eva Jõesalu Personaliarvestaja - Politsei- ja Piirivalveamet administratsioon: dokumendihaldus- ja tõlkebüroo; arendusosakond; teabehaldus- ja menetlusosakond: teabehaldusbüroo, kodakondsuse ja rahvusvahelise kaitse büroo, keskkriminaalpolitsei; piirivalveosakond: piiriturvalisusebüroo, piirikaitsebüroo, laevastik, lennusalk; 663 1410 eva.joesalu@rtk.ee

Viimati uuendatud 14.12.2020