Siseministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Siseministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress
Virge Tumm Talituse juhataja 6 631 433 virge.tumm@rtk.ee
Anneli Ansmitt Palgaarvestaja - Sisekaitseakadeemia; Päästeamet: peadirektor ja nõunikud; põhivaldkond, halduse valdkond, Ida päästekeskus, Põhja päästekeskus. 6 638 251 anneli.ansmitt@rtk.ee
Brigitt Pärnamets Palgaarvestaja - Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Päästeamet: Lõuna päästekeskus, Lääne päästekeskus. 6 631 403 brigitt.parnamets@rtk.ee
Erika Aruoja Palgaarvestaja - Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor ja nõunikud, siseauditibüroo, sisekontrollibüroo, administratsioon v.a teabehaldusbüroo, Ida prefektuur. 6 631 407 erika.aruoja@rtk.ee
Lya Villo Palgaarvestaja - Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur. 6 631 422 lya.villo@rtk.ee
Siret Grossthal Palgaarvestaja - Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuur, Lääne prefektuur; Häirekeskus. 6 631 427 siret.grossthal@rtk.ee
Ülle Kindma Palgaarvestaja - Politsei- ja Piirivalveameti administratsiooni teabehaldusbüroo, arendusosakond, keskkriminaalpolitsei, piirivalveosakond, töövõtu- ja käsunduslepingud; Siseministeerium; SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 6 631 435 ylle.kindma@rtk.ee
Victoria Kõiv Personaliarvestaja - Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Sisekaitseakadeemia, Häirekeskus, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 6 638 296 victoria.koiv@rtk.ee
Liina Ant Personaliarvestaja - Päästeamet: peadirektor ja nõunikud; põhivaldkond, halduse valdkond 6 638 276 liina.ant@rtk.ee
Sirje Uibo Personaliarvestaja - Päästeamet: Lõuna päästekeskus, Lääne päästekeskus ja Põhja päästekeskus. 6 638 295 sirje.uibo@rtk.ee
Tiina Peet Personaliarvestaja - Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuur, Lääne prefektuur, abipolitseinikud, töövõtu- ja käsunduslepingud; Päästeamet: vabatahtlikud. 6 631 430 tiina.peet@rtk.ee
Merike Vill Personaliarvestaja - Politsei- ja Piirivalveamet Põhja prefektuur, abipolitseinikud, vabatahtlikud merepäästjad. 6 631 425 merike.vill@rtk.ee
Loona Eskla Personaliarvestaja - Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor ja nõunikud, siseauditibüroo, sisekontrollibüroo, Lõuna prefektuur, administratsioon v.a teabehaldusbüroo, abipolitseinikud; Päästeamet: Ida päästekeskus. 6 631 421 loona.eskla@rtk.ee
Eva Jõesalu Personaliarvestaja - Politsei- ja Piirivalveameti administratsiooni teabehaldusbüroo, arendusosakond, keskkriminaalpolitsei, piirivalveosakond. 6 631 410 eva.joesalu@rtk.ee

Viimati uuendatud 21.06.2022