Sotsiaalministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Sotsiaalministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Sotsiaalministeerium

  Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress
Terje Lehes Talituse juhataja 663 8243 terje.lehes@rtk.ee
Marje Salurand Personaliarvestaja - Sotsiaalkindlustusamet, Tööinspektsioon, Riikliku Lepitaja Kantselei, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, Sotsiaalministeerium, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 663 1815 marje.salurand@rtk.ee
Raili Paap Palgaarvestaja - Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalkindlustusamet, Ravimiamet, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, Riikliku Lepitaja Kantselei, Tervise- ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, Terviseamet 663 8252 raili.paap@rtk.ee
Liisa Põldaas Personaliarvestaja - Ravimiamet, Tervise  Tervise- ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, Tervise Arengu Instituut,Terviseamet 663 2089 Liisa.poldaas@rtk.ee

Marika Aidu        

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Sotsiaalministeerium  663 1450   marika.aidu@rtk.ee

Kersti Tammai   

 Tööinspektsioon     663 1816     Kersti.tammai@rtk.ee

Viimati uuendatud 01.11.2022