Välisministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Välisministeeriumile ning selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust.
Teenuseid osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress
Irja Ollino Talituse juhataja  663 8284 irja.ollino@rtk.ee
Merike Mesila Personaliarvestaja - Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus 663 1839 merike.mesila@rtk.ee
Inna Jürgens Palgaarvestaja Välisministeerium ja Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus 663 8280 inna.jyrgens@rtk.ee

Viimati uuendatud 02.11.2022