Välisministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Välisministeeriumile ning selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust.
Teenuseid osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.