Kaugjuhtimise koolitusprogramm

Kaugjuhtimise koolitusprogrammi kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Anda esmatasandi- ja keskastmejuhtidele teadmisi ja praktilisi oskuseid paindlike töövormide edukaks rakendamiseks ning hajusmeeskondade juhtimiseks. Kaugtööd defineeritakse kui töötamist ruumides, mis on eemal vahetust juhist, olles vahetu juhiga ühenduses IT vahendite abil.


Õpiväljundid

Koolituse tulemusena on osaleja:

 • omandanud oskuse luua edukaks hajusmeeskonna juhtimiseks vajalikke süsteeme ja juhtida kaugtöö protsesse;
 • omandanud oskuse hajusmeeskonnas kujundada tulemusjuhtimise keskset süsteemi eesmärkide saavutamiseks (realistlikud eesmärgid, koormuse hajutamine, tulemuste suunas liikumise seiramine ja jooksvalt töötajatele vajaliku toe pakkumine);
 • omandanud oskuse kujundada koostööl ja usaldusel põhinevat kaugtöö töökultuuri oma üksuses;
 • teadlik ja tunneb levinumaid infotehnoloogilisi lahendusi (sh vabavaralisi keskkondasid), mis soodustavad edukat hajusmeeskondade juhtimist, omavahelist suhtlust ja koostööd;
 • õppinud tüüp-probleemide lahendamise põhitehnikaid hajusmeeskondade juhtimisel (sh konfliktide lahendamist);
 • koostanud isikliku arenguplaani õpitu koheseks elluviimiseks.

Metoodika

Metoodika on interaktiivne ja võimaldab aktiivselt kaasa mõelda, samastuda situatsioonidega ning leida näpunäiteid probleemide edukaks ületamiseks või keerukates küsimustes parimate võimalike lahenduste leidmiseks. Kasutatakse tegevuspõhist (learning by doing) metoodikat, mis võimaldab omandatut kergemini kinnistada, nt omandatud teadmiste simulatsiooni käigus testimine.


Sihtrühm

Koolitusprogrammi  on osalema oodatud eelkõige valitsusasutuste ja valitsusasutuste hallatavate asutuste esmatasandi- ja keskastmejuhid andmaks neile teadmisi paindlike töövormide edukaks rakendamiseks ning hajusmeeskondade juhtimiseks.

Koolituste ajakava:

Sügis 2021:

 1. 14.09; 21.09.2021
 2. 23.09; 30.09.2021
 3. 05.10; 13.10.2021
 4. 20.10; 27.10.2021
 5. 09.11; 16.11.2021
 6. 23.11; 30.11.2021

10

Toimunud koolitusi alates 2019

227

Läbinute arv

235

Registreerunute arv

90,95%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • "Selline koolitus on kindlasti väga vajalik ning selle tegemisega tuleks jätkata. Probleemid hajusmeeskondade juhtimisel on selgelt olemas, seda väljendasid kõik osalejad. Samuti on probleemid üsna sarnased, kuid on ka spetsiifilisemaid nüansse."
 • "Arutelud gruppides olid väga head."
 • "Koolitus aitas rohkem lahti mõtestada kaugtöö võimalused, plussid, miinused jne. Samuti sain häid nippe ja näpunäiteid, kuidas edaspidi paremini nii iseenda kui oma inimestega koos toimida."
 • "Kõige üllatavam oli Zoom keskkonnas koolituse läbiviimise ideaalne võimalus. Samaaegselt oli teooria ja praktika.""Kaks koolituspäeva kogumis sobisid väga hästi kokku, lähenedes kaugtöö teemale erinevatest vaatenurkadest, 2. päeva tehniliste lahenduste pool tuli väga kasuks."
 • "Tegu on kasuliku koolitusega, arvestades, et tulevikus on kaugjuhtimist ilmselt üha rohkem. Uute teadmiste omandamine tehnilistest võimalustest ja erinevatest keskkondadest."

Mida oleme tagasisidest õppinud?

 • Programmi võiks planeerida lühemana (2 pikka päeva virtuaalkeskkonnas on liiga pikk).
 • Vähem üldisi juhtimisjutte ning rohkem kaugtöö ja virtuaaltöö spetsiifikat.
 • Soovitada kasutamiseks ainult neid pilveteenuseid ja keskkondi, mida riigiasutused tohivad kasutada.
 • E-õppe keskkonnas toimuvad koolitused võiksid olla max 4h pikad kuna raske on istuda arvuti taga ja samal ajal olla 100% keskendunud


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Diana Mäll (tel 663 1835, e-mail: diana.mall@rtk.ee)

Koostööpartner: Invicta OÜ; 5680 0837; merja@invicta.ee


Osalustasu tellimuskoolitusel ja lisainfo

162 eurot (veebikoolituse korral)

Lisainfo: Osalejate soovile vastu tulles otsustati koolituspäevade vahele jätta nädalane vahe, et vahepeal oleks võimalik omandatud teadmisi töös praktiseerida ning et oleks lihtsam Zoom keskkonnas koolitust kaasa teha (2 järjestikust pikka päeva oli liialt kurnav).

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Kaugjuhtimise koolitusprogramm

Viimati uuendatud 09.12.2021