Keskastmejuhtide järelkasvuprogramm KESTA 2021-2023

KESTA on ambitsioonikale esmatasandijuhile mõeldud uuenduslik ja praktiline arenguprogramm.

Koolitusprogrammi eesmärgid on:

 • arendada kõrge juhtimispotentsiaaliga avalike teenistujate juhtimise ning eestvedamise alaseid teadmisi ja oskusi (toetada tulevaste keskastmejuhtide kujunemist);
 • suunata osalejaid enesearengu mõtestamisele, tõsta nende valmisolekut ja enesekindlust tulevikus kõrgema juhtimisvastutusega kaasneva rolli vastuvõtmiseks ja ambitsioonikate initsiatiivide juhtimiseks;
 •  toetudes avaliku teenistuse keskastmejuhi kompetentsimudelile ja olulistele globaalsetele trendidele juhtimises, anda osalejatele terviklik arusaam keskastmejuhi rollist ja vastutusest ning tööriistad juhi rollis edu suurendamiseks.

Programmi ülesehitus 

Programm koosneb 17,5 õppepäevast ning 6.moodulist, sisaldades töövarjutamise päeva ja uuendusliku asutuse külastust.


Metoodika

Programmi ülesehitus toetub Leadership Pipeline kontseptsioonile ja tööriistadele

 • Juhist praktikute kaasamine igas moodulis
 • Praktilised kodutööd
 • Enesehindamise läbiviimine
 • isikliku arenguplaani sõnastamine
 • Töövarjutamine
 • Grupicoaching
 • Arendusprojekti läbiviimine
 • Uuendusliku juhtimisega asutuste külastused
 • Individuaalne arengumapp jm.

Sihtrühm

Kõrgelt motiveeritud avaliku teenistuse esmatasandijuhid ministeeriumitest, ametitest, inspektsioonidest, põhiseaduslikest institutsioonidest, riigi hallatavatest- ning muudest valitsusasutustest.

1. ja 2. gruppi kandideeris 103 kandidaati ning 3. ja 4. gruppi 79 kandidaati

Koolituste ajakava:

2022 aasta sügisel alustab veel 2 arenguprogrammi (25+25 inimest).

4 arenguprogrammi (98 inimest) aastal 2021 ja 2022

4

Toimunud koolitusi alates 2021

98

Läbinute arv

2

Katkestajate arv

100

Osalenute arv

96,46%

Rahuloluprotsent (6. mooduli keskmine)

47%

Tagasiside andjate protsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • "Ma ei oodanud, et KESTA on nii läbimõeldud ja kvaliteetne koolitusprogramm. Teemad, koolitajad ja tööriistad on põhjalikult läbi mõeldud. Kogu programm tundub ära katvat kõik olulised teemad, mis juhil võiks vaja minna. Iga juht peaks KESTA läbima. Lisaboonus on ägedad inimesed, kellega koos sai seda teekonda jagada". 
   
 • "Olen väga rahul. Eriti nauditavad on olnud koolituspäevad, kus on palju grupitöid ja praktilisi harjutusi. Mõnus tasakaal teooria ja praktika vahel aitab kõige paremini uut teadmist omandada".
   
 •  "Oli väga huvitav ja arendav programm. Väga palju teadmisi, mida kaasa võtan ja rakendan tulevikus".
   
 • "Selles arenguprogrammis osalemine oli mul üks parim juhtimisotsus. Ma väga hindan seda kooskäidud aega ja väärtustan kõike, mida omandasin. Olen väga, väga rahul. Aitäh! Soovitan kindlasti ka teistel teie arenguprogrammi kandideerida".


 


Koolituse mõju indikaator 

Arenguprogrammis käsitletud juhioskuste osas toimus osalejate endi hinnangul tuntav edasiliikumine, kõikide gruppide osas oli programmis läbiviidud hindamise tulemusena näha üle 30% kõrgemat hinnet oskuste hetketasemele võrreldes programmi algusega. 


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Diana Mäll (tel 663 1835, e-mail: diana.mall@rtk.ee)

Koostööpartner: Change Partners OÜ; 5208870; info@changepartners.ee


Osalustasu tellimuskoolitusel ja lisainfo

100% mahus osalemise korral tasuta.

Katkestamistasu: 2612,4 € KM-ga

Lisainfo: Lõpuseminar toimus ühele grupile kontaktselt ning teisele  Zoomis, sest soovijaid oli nii kontaktõppe kui ka Zoomi seminarile.

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Keskastmejuhtide järelkasvuprogramm 2021-2022

Viimati uuendatud 27.04.2022