Keskastmejuhtidele ja tippjuhtide asetäitjatele coachi koolitusprogrammi läbiviimine

Coachi koolitusprogrammi eesmärgiks on võimaldada avalikus teenistuses motiveeritud ja professionaalsete coachide väljaõpet ootusega, et õppe läbinud juhid on edaspidi valmis praktiseerima coachina avaliku teenistuse siseselt ning sooritama peale praktiseerimist International Coach Federation’ile (ICF) eksami ning seega saavutama Associate Certified Coach (ACC) taseme, mis on coachi rahvusvaheliselt tunnustatud karjääris esimene tase. Coachingu fookuses on osaleja kompetentside arendamine, mis toetab juhi professionaalset ja isiklikku arengut.

Koolitusprogrammi eesmärk

Coachi koolitusprogrammi eesmärgiks on võimaldada avalikus teenistuses motiveeritud ja professionaalsete coachide väljaõpet ootusega, et õppe läbinud juhid on edaspidi valmis praktiseerima coachina avaliku teenistuse siseselt ning sooritama peale praktiseerimist International Coach Federation’ile (ICF) eksami ning seega saavutama Associate Certified Coach (ACC) taseme, mis on coachi rahvusvaheliselt tunnustatud karjääris esimene tase. Coachingu fookuses on osaleja kompetentside arendamine, mis toetab juhi professionaalset ja isiklikku arengut.


Õpiväljundid

Kursuse lõpuks osaleja:

 • valdab International Coach Federationi (ICF) coachingukompetentse
 • oskab läbi viia struktureeritud coachingusessioone kasutades programmis õpitud  mudeleid
 • oskab analüüsida coachinguprotsessi
 • omab praktilisi tööriistu coachinguks ja coachivaks juhtimiseks
 • teab, millistes olukordades rakendada coachivat juhtimist
 • oskab rakendada coachivat vestlust inimeste juhtimisel ja motiveerimisel
 • teab oma tugevusi ja arengukohti coachina
 • teab, kuidas oma coachinguoskusi edasi arendad

Metoodika

 • arutelud väikestes gruppides, 
 • coachinguõpet toetava videomaterjali vaatamine ja analüüs,
 • coachingu ja konkreetsete tehnikate näidisseansid koolitajate poolt, 
 • coachingupraktikate läbiproovimine paarides ja gruppides, 
 • “tööriistade” ja tehnikate omandamise harjutused,
 • ülesannete ja kaasuste lahendamine,
 • rollimängud,
 • webinarid,
 • lühiloengud,
 • süsteemne coachingupraktika kokku 100 tundi – praktika moodustab väga olulise osa koolitusprogrammis ja on eeldus koolitusprogrammi läbimiseks
 • Coachingupraktikast saadud kogemuste analüüs, coachi rolliga kaasnevate väljakutsete 
 • väljatoomine ja nende praktilised lahendused. Enesereflektsiooni kokkuvõtte koostamine, 
 • grupi ja personaalsed mentorsessioonid,
 • enesereflektsioon koolituspäevade vahelisel ajal,
 • reflektsioon koolitusruumis ja saadud kogemuste jagamine “suures ringis”

Sihtrühm

Professionaalse coachi programmi on oodatud coachiks õppima eelkõige ministeeriumide, põhiseaduslike institutsioonide, ametite ja inspektsioonide ja muude valitsusasutuste peadirektorite asetäitjaid ja keskastmejuhid, kellel on kõrge motivatsioon avaliku teenistuse sees inimestele arengutuge pakkuda.

4

programmi aastatel 2020-2022

58

Läbinute arv

58

Registreerunute arv

98,6%

Rahuloluprotsent

0

 Katkestajate arv


Millist tagasisidet oleme saanud? 

 • "Olen saanud paremaks inimeste kuulajaks, ei anna nõu ja aitan neil eneses selgusele jõuda avatud küsimuste abil"
 • "Tunnetan väga selgelt teadmiste kasulikkust ja rakendusvõimalusi oma töös"
 • "Arvestades tervisekriisi ja seda, et koolitus toimub Zoomis, siis antud koolitused on mul kõige kõrgema hinnanguga ja väga hästi korraldatud ning juhitud"
 • "Isegi kui meist ei saa coache, oleme inimestena kõik pärast seda koolitust paremad"


Mida oleme tagasisidest õppinud? 

 • "Kindlasti oleks sellise koolituse puhul esmane eelistus nö  füüsiliselt ühises ruumis toimuv koolitus"


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Diana Mäll (tel 663 1835, e-mail: diana.mall@rtk.ee)

Koostööpartner: Ivar Lukk Coaching OÜ


Osalustasu tellimuskoolitusel ja lisainfo

100% mahus osalemise korral tasuta.

Katkestamistasu    3097,72 eurot (sh. km)
 
Lisainfo: Programmi maht on 95 akadeemilist tundi. Peale koolitusprogrammi lõppu pakume osalejatele (kuni 
2023.a.) coachingu praktiseerimise toetamiseks individuaalset ja -grupicoachingut.

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Juhtide coachi koolitusprogramm

Viimati uuendatud 10.11.2022