Koolitusprogramm Meistriklass

Meistriklassi koolitusprogrammi kokkuvõtlik faktileht


Koolitusprogrammi eesmärk

Meistriklassi eesmärk on selgitada, kuidas kaasaegne
mõtestatud juhtimiskultuur ja –praktikad aitavad oluliselt
kaasa motiveeritud töötajaskonnale ja töö tulemuslikkusele.
Meistriklassi fookus on kaasaegsel juhtimisfilosoofial ja
juhtimiskäsitlusel, millele tuginedes saavad osalejad hiljem
enda juhtimispraktikaid analüüsida ja muuta.

Märksõnad:

  • Inspireeriv, innustav, julgustuv;

  • Eluliste ja praktiliste kogemuste ning näidete jagamine;

  • Avaliku sektori spetsiifika


Õpiväljundid

Toetada keskastmejuhi teadmisi kaasaegsest juhtimispraktikast, innustada keskastmejuhti mugavustsoonist välja tulema ja rakendama teadlikumalt tänapäevase juhtimise põhimõtteid. 


Metoodika

Koolitusmetoodika sõltub meistri poolt loodud  kontseptsioonist ja valitud lähenemisnurgast. Meistriklass on kaasav ja üles ehitatud interaktiivsena. Meistriklass on keskastmejuhtidele sütitavaks kogemuseks, mille raames kohtutakse oma valdkonna tipu ja inspireeriva eestkõnelejaga.


Sihtrühm

Meistriklassi sihtrühma kuuluvad avaliku teenistuse
keskastmejuhid ja peadirektorite asetäitjad, kellel on soov
arendada ennast juhina, kes on avatud uuendustele ning
usuvad, et juhtimine on ajas arenev ja kohandamist vajav
oskus ning on valmis saadud teadmisi ja oskusi ka rakendama.

5

Toimunud koolitusi 2020

305

Osalenute arv

2

Toimunud koolitusi 2021

305

Läbinute arv

310

Registreerunute arv

93,67%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

  • Kõige paremini iseloomustab koolitust olukord, kus kuulaja tahab midagi küsida ja enne seda juba antakse vastus. Ja nii korduvalt. See tähendab väga head esitluse läbi mõtlemist ja planeerimist.

  • Tempo ja energia oli väga hästi üleval hoitud.

  • Tegemist on väga inspireeriva ja kaasahaarava koolitajaga.

  • Üks parimaid koolitusi, millest olen osa saanud.


Mida oleme tagasisidest õppinud?

  • "Aega võiks rohkem olla koolitusel, et minna teemadega sügavamale sisusse."

  • Eelistatud on tavapärase klassikoolitusena toimuv meistriklass virtuaalse vormi ees.


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Maria Linde (tel 663 1439, e-mail: maria.linde@rtk.ee)

Koostööpartner: 
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus (tel 585 578 78; e-mail: mari@eestikonverentsikeskus.ee)


Osalustasu tellimuskoolitusel

638-817 eurot olenevalt meistriklassist. Meistriklasse viidi läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse „Inimressursi koolitus ja arendamine“ raames ning rahastatati Euroopa Sotsiaalfondist ja riigieelarve omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit:

Osalejad asutuste lõikes - meistriklass

Viimati uuendatud 23.09.2021