Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris

Avalikus sektoris korruptsiooni ennetamise koolitusprogrammi kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Koolituse tulemusel tugineb osaleja korruptsiooni ennetamise ja eetika alastele teadmistele tundmaks ära tegelikke ja näilisi tööalaseid huvide konflikti olukordi ning nende lahendamise võimalusi.


Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • määratleb ennast õigesti avaliku sektori struktuuris ja on kursis avaliku teenistuses töötamise eripäradega;
 • teab tegelikke ja näilisi huvide konflikti olukordi ning leiab neile lahendamise võimalusi;
 • teab avalikule teenistusele rakendatavate õigusaktide ja avaliku eetika suhet.

Metoodika

Õppemeetoditena kasutatakse lühiloengut, videokaasustel põhinevat diskussiooni, grupitööd ja juhtumite  arutelu.


Sihtrühm

 • riigi ja KOV ametiasutuste hallatavate asutuste töötajad; 
 • valla- ja linnavolikogude liikmed; 
 • vallavanemad, linnapead, valla- ja linnavalitsuse liikmed; 
 • riigi ja KOV osalusega MTÜde ning SAde juhtorganite liikmed ja töötajad;
 • riigi ja KOV osalusega äriühingute juhtorganite liikmed ja töötajad.

Koolituste ajakava:

I pa
Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris
20.01.2022 1. grupp Tallinn
19.04.2022 2. grupp Tallinn
17.05.2022 3. grupp Tartu lükkus sügisesse (15.09.2022)

II pa
15.09.2022 3. grupp Tartu
18.10.2022 4. grupp Tallinn
17.11.2022 5. grupp Tallinn
 

39

Registreerunute arv 

36

Läbinute arv

3

Katkestajate arv

1

Toimunud koolitusi 

97,5 %

Rahulolu protsent

58,3%

Tagasiside andjate protsent 


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • Päris 100% oma küsimustele vastuseid ikka ei saanud. Jäi sellised halle alasid, mis on ikka küsitavad. Samas, sain kindlust, et kuidas oma asutuses seda teemat lahendama peaks ning vastuseid ka sellele, et kõik mured pole korruptsioonina käsitletavad, vaid tegemist võib olla hoopis pettusega.
 • Kuna valdkond on keeruline ja väga nüansirikas ning palju erinevaid lähenemisi, siis ega päris selgeksasi ei saagi. Ette võib tulla palju erinevaid situatsioone.
 • eriti valgustav oli osa ametiseisundit ja sellega kaasnevast
 • Kõik teadmised olid äärmiselt vajalikud ja need on väga hästi oma töös rakendatavad. Teemad olidväga harivad, näited põhjalikud ning elulised.

Mida oleme tagasisidest õppinud?

 • Kindlasti on neid olukordi veel väga-väga palju, mida me koolitusel käsitleda ei jõudnud ja mis kõik võivad elus ette tulla, aga üldise suure pildi sain ette.


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Maria Linde (tel 663 1439, e-mail: maria.linde@rtk.ee)

Koostööpartner: Sisekaitseakadeemia, Projektijuht Margit Paakspuu; margit.paakspuu@sisekaitse.ee


Osalustasu tellimuskoolitusel

100% mahus osalemise korral tasuta.

Katkestamistasu

kuni 150,20 €

Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris

Viimati uuendatud 23.08.2022