Korruptsiooniriskide ennetamine alus-, üld- ja kutseharidusasutustes

Korruptsiooniriskide ennetamisee alus-, üld- ja kutseharidusasutustes programmi kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Koolituse eesmärk on teadvustada ja ennetada eetika- ning korruptsioonialaseid riske haridusvaldkonnas.


Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • teab Eesti haridusvaldkonna eetika- ja korruptsiooniriskide uuringu tulemusi ja seotud mõisteid; 
 • teab Eesti haridusvaldkonna eetika juhtimise süsteemide edendamise ja korruptsiooniriskide ennetuse peamisi mõisteid, argumenteerimisvõimalusi, õigusaktide nõudeid ja teadusuuringutest lähtuvaid soovitusi; 
 • kasutab eesmärgipäraselt hariduse kvaliteeti mõjutava juhtimissüsteemi parendusvõimalusi.

Metoodika

Õppemeetoditena kasutatakse lühiloengut, grupitööd, juhtumite ja kohtukaasuste arutelu.


Sihtrühm

 • riigi ja KOV ametiasutuste poolt hallatavate üldharidus- ja kutseõppeasutuste (v.a rakenduskõrgkoolid) ning koolieelsete lasteasutuste töötajad;
 • munitsipaal- ja riigikoolide ning koolieelsete lasteasutuste pidajate esindajad (nt valla- ja linnavolikogu liikmed, esindusvolituse korral valla- ja linnavalitsuse liikmed) ning riigi või KOV ametiasutuse ametnikud ja töötajad, kes koordineerivad/juhivad riigi ning KOV ametiasutuste poolt hallatavate üldharidus- ja kutseõppeasutuste ning koolieelsete lasteasutuste (v.a rakenduskõrgkoolid) tegevust.

Koolituste ajakava:

15.02.2023 Tallinn

1

Toimunud koolitusi 2021

19

Läbinute arv

19

Registreerunute arv

92,75%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • Koolituse korraldus oli väga hea, kogu info oli selge ja arusaadav, meil toimus koolitusel osaleja vahetus, mis korraldati samuti kiirelt ja operatiivselt. Keskkond ja asukoht olid suurepärased!
 • Minu töös on vajalikud. Samas peab neid asutustele pidevalt üle rääkima, tegemist on protsessiga, mis ei lõpe. Tuleb uus koolijuht ja teda tuleb uuesti koolitada ja suunata.
 • Kõik koolituselt saadud teadmised on kindlasti vajalikud ja sõltuvalt olukorrast on midagi igast valdkonnast ka töös vajalikud ja rakendatavad.
  12.10.2021
 • Elulised näited toetasid teooriat, ettekanded hästi koostatud.
 • Sisu oli hea, aga ehk oleks võinud olla 1 blokk juures. Mulle isiklikult oleks meeldinud näiteks Hille Voolaiu osa veidi pikemalt kuulata ja arutada reaalseid olukordi koolidest.
 • Koolitus tervikuna sobis - ettekanded olid meeldivad, selged ja arusaadavad, teemad aktuaalsed.
 • Koolitaja ettekanne ja arutelud olid tasakaalus.
 • Sõbralik õhkkond ja kõigile esitatud küsimustele põhjalikud vastused.


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Maria Linde (tel 663 1439, e-mail: maria.linde@rtk.ee)

Koostööpartner: Sisekaitseakadeemia, Projektijuht Margit Paakspuu; margit.paakspuu@sisekaitse.ee


Osalustasu tellimuskoolitusel

100% mahus osalemise korral tasuta.

Katkestamistasu

kuni 167.60 €

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Korruptsiooniriskide ennetamine hariduses

Viimati uuendatud 27.01.2023