KOV avalike teenuste arendusprogramm

KOV avalike teenuste arendusprogrammi kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Programmi eesmärk on tõsta ametnike erialaseid teadmisi ja oskuseid KOV teenuste korraldamise ja arendamise osas, sh erinevate kaasaegsete lähenemiste rakendamise võimalusest teenuste tulemuslikumaks ja sihtrühma vajadustest enim lähtuvaks korraldamiseks.


Õpiväljundid

Koolitusel osalejal on arendusprogrammi läbinuna vajalikud oskused ja teadmised, et analüüsida ja hinnata olemasoleva teenuse korraldust ja selle sihtrühma, et nii sihtrühma ootustest ja vajadustest kui organisatsiooni vajadustest (efektiivsus, optimeerimine, tulemuslikkus vms) tulenevalt kavandada ja viia ellu teenuse ümberkorraldamine, sh mõõdikute seadmine ümberkorralduste tulemuslikkuse hindamiseks. 


Metoodika

Koolituse raames tegeleti disainisprindi meetodil läbi terve programmi ühe kindla teenuse arendamise ja täiustamisega 


Sihtrühm

Koolituse peamine sihtrühm on kohalike omavalitsuste teenuste arendamisega seotud teenistujad, kelle tööülesanded on seotud kohaliku omavalitsuse teenuse korraldamisega, sh ettepanekute tegemisega teenuse ümberkorraldamiseks

Koolituste ajakava:

Arendusprogramm kestis 19.03.2020-31.10.2021

1

Toimunud koolitusi alates 2019

76

Läbinute arv

77

Registreerunute arv

93,15%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

  • KOV mentaliteet ei soosi oma olemuselt disainmõtlemist, seepärast oli koolitus kindlasti vajalik. Kindlasti on igas omavalitsuses pärle, kes vapralt mõttemuutust igapäevaelus juurutada püüavad.
  • Jäin väga rahule kogu programmiga algusest lõpuni. Väga hea, toetav ja motiveeriv oli!
  • Kasutame saadud teadmisi ja kogemusi oma igapäevases töös ning need on aidanud muuta tööd sisukamaks ja konkreetsemaks.
  • Eriliselt rõõmustas noorte särasilmsete noorte entusiasm, kes tahavad arendada, parendada ja viia uuele tasemele kogukonna elu.
  • Minu mõttemaailm on kindlasti muutunud teenuste osas.

Mida oleme tagasisidest õppinud?

  • Olenevalt teenusest ja selle keerukusest võib väheseks jääda eduelamusest, kus teenus või mõni osa sellest programmi käigus ka reaalselt ellu rakenduks. Selle põhjus on programmi põhiosa üsna lühike periood, mille käigus ei olegi võimalik keerukamaid teenuseid ellu rakendada. 


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Diana Mäll (tel 663 1835, e-mail: diana.mall@rtk.ee)

Koostööpartner: Poliitikauuringute Keskus Praxis SA ja Velvet OÜ


Osalustasu tellimuskoolitusel ja lisainfo

75% mahus osalemise korral tasuta.

Katkestamistasu: kuni 2922 eurot

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

KOV avalike teenuste arendusprogramm

Viimati uuendatud 09.12.2021