Kriisijuhtimise valikmoodul

Kriisijuhtimise valikmooduli kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Kriisijuhtimise koolitusmooduli eesmärk on õpetada ja harjutada praktilisi kriisijuhtimise tööriistu ning välja selgitada treenitavate nõrkused, millele tulevikus enam rõhku pöörata ja arendada. 


Õpiväljundid

Koolituse tulemusena omandab juht:

 • oskuse koordineerida ja korraldada koostööd ning valida personaljuhtimise printsiibid ja tegevused kriiside reguleerimiseks
 • oskuse märgata ja sekkuda personaalsete ja tiimisiseste kriiside ennetamiseks ja ohjamiseks
 • oskuse muuta töökorraldust ja -suhteid kriisi ohjamiseks selle erinevatel etappidel ja vastavalt kriisi arengule ning selle tüübile
 • teadmise, kuidas kriisimeeskonna nõupidamist läbi viia
 • oskuse koostada olukorra ülevaate vormi (praktiline planeerimine)
 • teadmise, kuidas koostada otsustusprotsessi kirjelduse juhendit
 • JESIP (Joint Emergency Services Interoperability Principles) kriisihaldamise ja juhtimise põhimõtted

Metoodika

Teooria osa moodustab max 1/ 3 igast plokist, seda täiendavad osalejad oma lugemuse ja kogemuse alusel. Praktiline osa moodustab 2/3 igast koolituspäeva plokist ja koosneb 1) personaalsest harjutusest, paarisaharjutusest või harjutusest kolmikutes; 2) ühest või kahest rühmaarutelust või coachingu harjutusest.


Sihtrühm

Koolitusprogrammi sihtrühm on eelkõige keskastmejuhid ja tippjuhtide asetäitjad, keda valikmooduli koolitusteema enim puudutab ja kes tunnevad vajadust valikmooduli koolitusteemas põhjalikumate teadmiste omandamiseks ja oskuste lihvimiseks. Koolituse sihtrühm laiendati ka esmatasandijuhtidele.

Koolituste ajakava:

Kriisijuhtimine
26.-27.05.2022 1. grupp
13.-14.10.2022 2. grupp

2022 aastal on tulemas järgmised valikmoodulid:
II poolaasta

Edasi-ja tagasiside andmine
03.-04.10.2022 3. grupp

Konfliktijuhtimine
01.-02.11.2022 3. grupp

Stressijuhtimine
25.-26.10.2022 3. grupp 

Coachiv juhtimine
22.-23.09.2022 3. grupp 

Innovatsioon avalikus sektoris
 20.-21.09.2022 2. grupp 
 

3

Toimunud koolitusi 

52

Läbinute arv

4

Katkestajate arv

56

Registreerunute arv

96,8%

Rahuloluprotsent

65,5%

Tagasiside andjate protsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • Kriisijuhtimisega ei ole ma seni kokkupuutunud ja minu seatud eesmärk endale sai kuhjaga täidetud.
 • Koolituse sisu oli väga hästi laiapõhjaliselt kokku pandud - nii olukorra kui inimeste mõistmise osa psühholoogiliselt kui olukorra lahendamine teoreetiliselt kui praktiliselt.
 • Mulle meelidis teoreetiline lähenemine, mis oli toetatud näidete varal. Nö senised teadmised said toetatud uute teadmistega seatud raamistikku.
 • Sobis väga teooria ja kohese praktika kooslus. Väga põhjalik ülevaade kogu päeva jooksul. Väga hästi esitletud ja edasi antud.
 • Koolitus oli väga hästi ülesehitatud ning koolitajad oli väga pädevad seda teemat edasi andma.

Mida oleme tagasisidest õppinud?

 •  "Koolitus zoomis, mis kestab terve päeva on väga raske, kui tuli otsus et kolitakse zoomi, oleks pidanud jagama selle vähemalt kolme päeva peale."
 • "Sisu osas täiendavaid ettepanekuid ei ole. Väga hästi tehtud. Esimese päeva osas tundsin, et pausi ajal oleks soovinud pead puhata, kuid tuli mõelda mitme pausi ajal juba ette järgmise ülesande peale. Vahepeal võiksid olla päris pausid, et tulla tagasi koolitusele värske puhanud peaga."
 • Kaasa anti olulisi tööriistu, kuidas märgata kriisis olijat ja kuidas tegutseda ja läheneda personaalselt kriisis olijatele.

Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Maria Linde (tel 663 1439, e-mail: maria.linde@rtk.ee)

Koostööpartner: Intelligentne Grupp OÜ, Kaija Kukk, kaija@intelligentne.ee


Osalustasu tellimuskoolitusel

434,93 € kontaktõppe korral/ 308.00 € virtuaalõpe, 100% mahus osalemise korral tasuta.

Tellimisinfo

Tasuliste koolitusgruppide tellimiseks, palume kirjutada keko@rtk.ee 

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Kriisijuhtimise valikmoodul

Viimati uuendatud 07.01.2022