Meede: Hoolekanne

Toetuse andmise eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

Taotlusvoor:  avaneb peagi


Sihtgrupp:

Hoolduskoormusega ja hooldusvajadusega inimesed.


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on toetada hoolduskoormusega inimeste toimetulekut.


Tulemused:

 • hoolduskoormusega inimeste olukorda ja vajadusi kirjeldava analüüs;
 • hooldusteenusteenust või kodus elamist toetavat teenust saanud inimeste arv, sealhulgas teenuste arenduse käigus testimisel osalenud inimeste arv;
 • hoolduskoormusega inimestele pakutavatel või arendatavatel koolitusel osalenud inimeste arv;
 • koolituse läbinud sotsiaalala töötajate arv;
 • projekti tulemuste lõppraport.

Kogueelarve:

 • Taotlusvooru eelarve on kokku 1 miljon eurot;
 • ühele projektile taotletav ja antav toetus võib olla kuni 100 000 eurot; 
 • toetuse maksimaalne määr projekti kohta on 100% projekti abikõlblikest kuludest.

Toetatavad tegevused:

 • Hoolduskoormusega inimeste olukorda ja vajadusi kirjeldava analüüsi koostamine;
 • teenuse arendamine, mis sisaldab testimist, või teenuse osutamine hoolduskoormusega inimestele või kodus elamist toetavate teenuste arendamine või osutamine hooldusvajadusega inimestele eesmärgiga toetada hoolduskoormusega inimeste toimetulekut; 
 • hoolduskoormusega inimestele koolituse pakkumine ja vajaduse korral selle arendamine;
 • toetuse saaja või partneriga töösuhtes olevate sotsiaalala töötajate oskuste ja teadlikkuse parandamine eesmärgiga toetada hoolduskoormusega inimeste toimetulekut;
 • projekti tulemuste lõppraporti koostamine.

Taotleja või partner võib olla:

 1. kohaliku omavalitsuse üksus;
 2. juriidiline isik;
 • Kui taotlejaks on muu isik kui kohaliku omavalitsuse üksus, peab taotleja partnerina kaasama selle kohaliku omavalitsuse üksuse, mille territooriumil hakatakse tegevusi ellu viima. 
 • Partnerina kaasatud kohaliku omavalitsuse üksus peab osalema hoolduskoormusega inimeste olukorda ja vajadusi kirjeldava analüüsi koostamisel.
 • Taotleja võib esitada taotlusvoorus ainult ühe taotluse.

Määruse ja abimaterjalid leiab SIIT

Infopäev:

Taotlusvooru infopäev toimub 25.05 Tallinnas Toompuiestee 19 Hotell L´Ermitage konverentsiruumis algusega kell 10.30 või virtuaalselt SIIN 


Registreeri infopäevale:

Infopäeva registreerimisvorm


Taotlemine ja kontakt:

Taotlusvoorud:

Taotlusvoor on avatud perioodil 23.maist kuni 31.augustini 2022, kella 17:00ni.

Viimati uuendatud 18.05.2022