Meede: Kergliiklusteede toetusskeem

Kergliiklusteede toetusskeemi eesmärgiks on aidata kaasa liiklusohutuse suurendamisele. Toetamist leiavad projektid, mis aitavad lahendada olulisi kergliikluse korraldamise kitsaskohti, ühendades olemasolevad kergliiklusteed omavahel, olulise avaliku kasutusega objektid kergliiklusteede võrku ning ühendades avaliku kasutusega objekte asulakeskuse või elamupiirkonnaga.

Taotlusvoor: suletud

Reservnimekiri kehtis 2018. a lõpuni ning alates 2019. a täiendavatele projektidele taotlemisõigust ei anta.

EAS: e-teenindus


Sihtgrupp:

Kohalikud omavalitsused väljaspool viit suuremat linnapiirkonda.


Eesmärk:

Aidata kaasa liiklusohutuse suurendamisele kergliiklusteede rajamise kaudu.


Toetatakse projekte:

Toetamist leiavad projektid, mis aitavad lahendada olulisi kergliikluse korraldamise kitsaskohti, ühendades olemasolevad kergliiklusteed omavahel, olulise avaliku kasutusega objektid kergliiklusteede võrku ning ühendades avaliku kasutusega objekte asulakeskuse või elamupiirkonnaga.


Kogueelarve:

--- suletud --- 

Tingimused:

 • Toetust EI SAA küsida Kohtla-Järve, Maardu, Narva, Narva-Jõesuu, Pärnu, Saue, Sindi, Tallinna ja Tartu linnad ning Audru, Harku, Jõelähtme, Jõhvi, Kiili, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Luunja, Paikuse, Rae, Saku, Saue, Sauga, Tartu, Tahkuranna, Tähtvere, Toila, Vaivara, Viimsi ja Ülenurme vallad.
 • Taotlusi saavad esitada 16. märtsil 2015 kinnitatud kavasse lisatud kohalikud omavalitsused.
 • Põhitaotluse esitamise tingimused:
  • valmis tee-ehitusprojekt (koos kõikide kooskõlastustega),
  • taotleja või kaastaotleja peab olema rajatava kergliiklustee aluse maa omanik või valdaja (sõlmitud peab olema kasutusleping või omanikuna kajastatud kinnistusraamatus),
  • taotlejal ja kaastaotlejal peab olema kehtiv kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele vastav arengukava.
  • ehitustööd on abikõlblikud alates põhitaotluse esitamisest,
  • projekteerimiskulud on abikõlblikud alaltes 01.01.2014.

Loe lisaks:

Toetatavad tegevused

Toetusskeemi raames toetatakse nõuetekohast uute kergliiklusteede projekteerimist, omanikujärelevalve läbiviimist ja ehitamist (sh turvapiirete, valgustite, pinkide ja prügikastide paigaldamist) taotleja omandis või valduses olevatele maadele.

Toetusskeemist ei rahastata maa soetamise või valdusesse saamisega seotud kulusid ega projektijuhtimisega seotud kulusid.

Aruandlus:

Kui projekti elluviimise käigus muutub projekti kestus, tegevus, eesmärgid või eelarve üle 10%, siis tuleb RTK-ile esitada muudatustaotlus.

Projekti kestel tuleb projekti taotlejal RTK-le esitada vahearuandeid rahastamisotsuses ja lepingus sätestatud tähtaegadeks.

Projekti lõppedes peab esitama lõpparuande. Kogu aruandlus ja taotlused tuleb esitada RTK-lei e-teeninduse kaudu.

Projekti lõppedes tuleb paigaldada teavitussilt vastavalt allolevale juhendile:

Taotlemine:

Taotlused sai esitada e-teeninduse kaudu kavas määratud perioodi jooksul. 

Viimati uuendatud 23.04.2021