Meede: Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine moderniseerimisfondist

Meetmega parandatakse keskvalitsuse kasutuses olevate hoonete energiatõhusust.

Taotlemise periood: 12.10- 31.01.2023 16:00


Sihtgrupp: 

  1) Keskvalitsuse valitseva mõju all olev juriidiline isik;
  2) Riigivara valitseja


Eesmärk:

Riigi ametiasutuste ja hallatavate riigiasutuste kasutuses olevate hoonete rekonstrueerimise kaudu energiatõhususe parandamine ja taastuvenergia kasutuse edendamine


Tulemused:

Energiatõhususe tööde tulemusel väheneb keskvalitsuse kasutuses olev energiatõhususe miinimumnõuetele mittevastava pinna suurus ja rekonstrueeritud hoone vastab liginullenergiahoonele esitatud nõuetele


Vooru eelarve:

28 000 000

Toetatavad tegevused:

Meetme raames toetatakse hoone energiatõhusust parandavaid, kasvuhoonegaaside heidet vähendavaid, hoonesse tarnitud energiat ja hoone ülalpidamiskulusid vähendavaid ning taastuvenergia kasutust edendavaid rekonstrueerimis- ja ehitustöid ning nendega lahutamatult seotud või nende eelduseks olevaid investeeringuid

Riigihalduse ministri määruse leiab Riigi Teatajast.


Taotlemine ja kontakt:

Taotlemine:

Taotlused palume esitada e-toetuskeskkonna kaudu. 
Taotlusvoor on avatud 12.10.2022 – 31.01.2023 16:00

  E-toetus

  Kontakt:

  Valdkonnad: Riigivalitsemine ja Energeetika

  Sirje Allmaa 


  Heikko Antsmäe 

   Viimati uuendatud 23.11.2022