Meede: Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmine

Meetmest rahastatakse uuringuid, analüüse, ekspertide palkamist ja muid tegevusi, mis vajalikud mõjusate projektide ettevalmistamiseks ning maakonna arengustrateegia ja kohaliku omavalitsuse arengukava eesmärkide saavutamiseks.

Taotlusvoor: Avatud

Taotlusvoor „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024“

 • Taotlusvooru periood: 20. september 2022 kuni 31.detsember 2024
  (või kuni maakonna taotlusvooru toetuse eelarve lõppemiseni).
 • Valdkond:


Sihtgrupp:

Taotleja võib olla:
• kohaliku omavalitsuse üksus;
• maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liit;
• maakondlik arenduskeskus.

Partneriks ja kaasatavaks organisatsiooniks võivad olla:
• kohaliku omavalitsuse üksus;
• maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liit;
• maakondlik arenduskeskus
• mittetulundusühing ja sihtasutus või nende esindusorganisatsioon;
• riigi ametiasutus;
• avalik-õiguslik isik;
• äriühing.


Eesmärk:

Meetme eesmärk on suurendada kohaliku ja regionaalse tasandi võimekust kavandada piirkondlikku arengut, saavutada maakonna arengustrateegia ja kohaliku omavalitsuse arengukava eesmärgid ning valmistada ette ja viia ellu mõjusaid projekte, mis aitavad kaasa paremate teenuste, elu- ja ettevõtluskeskkonna ning linnaruumi arengule.
 


Toetuse piirmäärad:

Projekti minimaalne toetuse summa on 7000 eurot ja maksimaalne 50 000 eurot. Projekti maksimaalne kogumaksumus on 200 000 eurot.
Toetuse maksimaalne osakaal on 70% abikõlblike kulude maksumusest.
 


Kogueelarve:

kogueelarve on 1 200 000
Maakondlike piirmäärade jagunemise käskkirja leiab SIIT 

Tingimused:

Riigihalduse ministri 1.juuli 2022. a määruse nr 33 „Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks"

Seletuskiri määrusele 

Riigihalduse ministri käskkiri (taotlusvooru tähtajad ja maakondlikud piirmäärad)
 

Infopäev

Toimus virtuaalselt 15. 09. 2022 

15.09 infopäeva esitlused leiab SIIT

15.09 infopäeva salvestus järelvaatamiseks leiab SIIT 


 

Toetatavad tegevused:

 • uuringu, analüüsi ja ekspertiisi läbiviimine, sealhulgas andmete kogumine ja analüüsimine ning raporti koostamine; 
   
 • juhendmaterjalide, metoodikate ja mudelite koostamine, sealhulgas teenuse prototüübi koostamine; 
   
 • konsultatsioon, koolitus ja nõustamine, sealhulgas projekti eesmärkide saavutamiseks vajaliku väliseksperdi kaasamine ning stažeerimine välisriikides; 
   
 • seminarid, ühisarutelud ja muud töövormid projekti tegevuste kavandamiseks ning läbiviimiseks; 
   
 • teavitamine.

Eelarve jaguneb maakondade vahel järgmiselt:

Maakondlikud toetuse piirmäärad
Maakond EL toetuse piirsumma Rahastatud projektide toetussumma Jääk
Harju            150 770   11928 138 842
sh. Tallinna linnapiirkond 5.1.1              44 348   0 44 348
sh Harju maapiirkond 5.2.1            106 422   11928 94 494
Hiiu              55 806   0 55 806
Ida-Viru        111 448,85 70 024,00              41 424,85
sh Ida-Viru linnapiirkonnad (voor suletud)           26 692,67 26 692,67 0
sh Ida-Viru maapiirkonnad           84 756,18              43 331,33              41 424,85
Jõgeva              64 476   0 64 476
Järva              65 299   22 106,00 43 193
Lääne              61 059   0 61 059
Lääne-Viru              78 294   0 78 294
Põlva              62 744   0 62 744
Pärnu              90 385   31 162,60 59 222
sh Pärnu linnapiirkond 5.1.1.           17 234,93 0 17 235
sh Pärnu maapiirkond 5.2.1              73 150   31 162,60 41 987
Rapla              67 017   41 916,00 25 101
Saare              66 015   0 66 015
Tartu            122 656   0 122 656
sh Tartu linnapiirkond              31 724   0 31 724
sh Tartu maapiirkonnad              90 931   0 90 931
Valga              64 384   0 64 384
Viljandi              72 338   28904,4 43 434
Võru              67 309   0 67 309
KOKKU 1 200 000 206 041,00 993 959
Täpsustus/ Abiinfo:
 • * Tallinna linnapiirkonnana käsitatakse Tallinna linna, Maardu linna, Viimsi valda, Saue valla Laagri alevikku, Alliku küla, Koidu küla, Saue linna, Vanamõisa küla, Rae valla Aaviku küla, Assaku alevikku, Järveküla, Jüri alevikku, Karla küla, Lagedi alevikku, Pajupea küla, Peetri alevikku, Rae küla, Uuesalu küla, Vaskjala küla, Ülejõe küla, Harku valla Harkujärve küla, Rannamõisa küla, Tiskre küla, Tabasalu alevikku, Jõelähtme valla Iru küla, Uusküla, Saku valla Saustinõmme küla, Juuliku küla, Kasemetsa küla, Metsanurme küla, Saku alevikku, Üksnurme küla, Kiili valla Kangru alevikku, Luige alevikku, Keila linna ja Lääne-Harju valla Kulna küla.
   
 • *  Ida-Viru maakonna linnapiirkondadena käsitatakse Kohtla-Järve linna, Jõhvi valla Jõhvi linna, Jõhvi küla, Toila valla Järve küla, Narva linna ja Sillamäe linna.
   
 • * Pärnu linnapiirkonnana käsitatakse Pärnu linna asustusüksusena, Pärnu linna Paikuse alevit, Silla küla ning Tori valla Sauga alevikku, Sindi linna ja Tammiste küla.
   
 • * Tartu linnapiirkonnana käsitatakse Tartu linna asustusüksusena, Tartu linna Märja alevikku, Luunja valla Lohkva küla, Veibri küla, Kambja valla Soinaste küla, Tõrvandi alevikku, Õssu küla, Ülenurme alevikku ning Tartu valla Tila küla ja Vahi alevikku.

Hindamine:


Taotlus esitatakse rakendusüksusele e-toetuse keskkonna kaudu jooksvalt kuni taotlusvooruks maakonnale ette nähtud vahendite lõppemiseni või taotlusvooru lõpptähtajani.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad maakondlikud hindamiskomisjonid kinnitatud hindamismetoodika alusel.


 

Toetatud projektide tabeli leiab SIIT 

Taotlemine:

Vali õige maakonna või linnapiirkonna taotlusvoor ning alusta taotlemist otselingilt:
 

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Harjumaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Hiiumaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Ida-Virumaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Jõgevamaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Järvamaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Läänemaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Lääne-Virumaa 

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Põlvamaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Pärnumaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Raplamaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Saaremaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Tartumaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Valgamaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Viljandimaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Võrumaa

5.1.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Tallinna linnapiirkond

5.1.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Tartu linnapiirkond

5.1.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Pärnu linnapiirkond

5.1.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Ida-Virumaa linnapiirkond- taotlusvoor on suletud

Taotlusi saab esitada kuni 31.detsembrini 2024 või kuni maakonna taotlusvooru toetuse eelarve lõppemiseni.

Taotlusvormid selgitustega leiab SIIT

Taotluse lisadokumendid

Lisadokumendid Vormil/ei ole vormi Kommentaar
Partneri kinnituskiri vormil\  
 
Kohustuslik, kui projekti on kaasatud partner. Peab olema allkirjastatud esindusõigusliku isiku poolt.
Kaasatud organisatsiooni kinnituskiri Ei ole vormi Kohustuslik, kui projekti on kaasatud organisatsioone. Peab olema allkirjastatud esindusõigusliku isiku poolt.
Kinnitus omafinantseeringu olemasolu kohta            Ei ole vormi Kohustuslik. Esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud.
Tõend sisendkäibemaksu mahaarvamise kohta Ei ole vormi Esitavad KOVid taotleja või partnerina.
Hanke lähteülesanne/võrdlevad hinnapakkumised/ hankedokumendid jne Ei ole vormi Kohustuslik esitada eelarve/ hinnakalkulatsiooni alusdokumendid.

Viimati uuendatud 13.01.2023