Meede: Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmine

Meetmest rahastatakse uuringuid, analüüse, ekspertide palkamist ja muid tegevusi, mis vajalikud mõjusate projektide ettevalmistamiseks ning maakonna arengustrateegia ja kohaliku omavalitsuse arengukava eesmärkide saavutamiseks.

Taotlusvoor „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024“

 • Taotlusvooru periood: 20. september 2022 kuni 31.detsember 2024
  (või kuni maakonna taotlusvooru toetuse eelarve lõppemiseni).
 • Valdkond:


Sihtgrupp:

Taotleja võib olla:
• kohaliku omavalitsuse üksus;
• maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liit;
• maakondlik arenduskeskus.

Partneriks ja kaasatavaks organisatsiooniks võivad olla:
• kohaliku omavalitsuse üksus;
• maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liit;
• maakondlik arenduskeskus
• mittetulundusühing ja sihtasutus või nende esindusorganisatsioon;
• riigi ametiasutus;
• avalik-õiguslik isik;
• äriühing.


Eesmärk:

Meetme eesmärk on suurendada kohaliku ja regionaalse tasandi võimekust kavandada piirkondlikku arengut, saavutada maakonna arengustrateegia ja kohaliku omavalitsuse arengukava eesmärgid ning valmistada ette ja viia ellu mõjusaid projekte, mis aitavad kaasa paremate teenuste, elu- ja ettevõtluskeskkonna ning linnaruumi arengule.
 


Toetuse piirmäärad:

Projekti minimaalne toetuse summa on 7000 eurot ja maksimaalne 50 000 eurot. Projekti maksimaalne kogumaksumus on 200 000 eurot.
Toetuse maksimaalne osakaal on 70% abikõlblike kulude maksumusest.
 


Kogueelarve:

kogueelarve on 1 200 000
Maakondlike piirmäärade jagunemise käskkirja leiab SIIT 

Tingimused:

Riigihalduse ministri 1.juuli 2022. a määruse nr 33 „Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks"

Seletuskiri määrusele 

Riigihalduse ministri käskkiri (taotlusvooru tähtajad ja maakondlikud piirmäärad)
 

Infopäev

Toimus virtuaalselt 15. 09. 2022 

15.09 infopäeva esitlused leiab SIIT

15.09 infopäeva salvestus järelvaatamiseks leiab SIIT 


 

Toetatavad tegevused:

 • uuringu, analüüsi ja ekspertiisi läbiviimine, sealhulgas andmete kogumine ja analüüsimine ning raporti koostamine; 
   
 • juhendmaterjalide, metoodikate ja mudelite koostamine, sealhulgas teenuse prototüübi koostamine; 
   
 • konsultatsioon, koolitus ja nõustamine, sealhulgas projekti eesmärkide saavutamiseks vajaliku väliseksperdi kaasamine ning stažeerimine välisriikides; 
   
 • seminarid, ühisarutelud ja muud töövormid projekti tegevuste kavandamiseks ning läbiviimiseks; 
   
 • teavitamine.

Eelarve jaguneb maakondade vahel järgmiselt:

Maakondlikud toetuse piirmäärad:

Maakond

EL toetuse piirsumma

Rahastatud projektide toetussumma

Jääk

Harju

            150 770  

78204

72 566

sh. Tallinna linnapiirkond 5.1.1

              44 348  

21000

23 348

sh Harju maapiirkond 5.2.1

            106 422  

57204

49 218

Hiiu

              55 806  

0

55 806

Ida-Viru

        111 448,85

86 236,01

              25 212,84

sh Ida-Viru linnapiirkonnad

          26 692,67

26 692,67

0

sh Ida-Viru maapiirkonnad

          84 756,18

              59 543,34

              25 212,84

Jõgeva

              64 476  

0

64 476

Järva

              65 299  

22 106,00

43 193

Lääne

              61 059  

31440,92

29 618

Lääne-Viru

              78 294  

62790

15 504

Põlva

              62 744  

0

62 744

Pärnu

              90 385  

76 690,60

13 694

sh Pärnu linnapiirkond 5.1.1.

          17 234,93

17234,93

0

sh Pärnu maapiirkond 5.2.1

              73 150  

59 455,67

13 694

Rapla

              67 017  

48 916,00

18 101

Saare

              66 015  

20273,4

45 741

Tartu

            122 656  

0

122 656

sh Tartu linnapiirkond

              31 724  

0

31 724

sh Tartu maapiirkonnad

              90 931  

0

90 931

Valga

              64 384  

8421

55 963

Viljandi

              72 338  

52844,4

19 494

Võru

              67 309  

34 662,20

32 647

KOKKU

1 200 000

522 584,53

677 415

Täpsustus/ Abiinfo:
 • * Tallinna linnapiirkonnana käsitatakse Tallinna linna, Maardu linna, Viimsi valda, Saue valla Laagri alevikku, Alliku küla, Koidu küla, Saue linna, Vanamõisa küla, Rae valla Aaviku küla, Assaku alevikku, Järveküla, Jüri alevikku, Karla küla, Lagedi alevikku, Pajupea küla, Peetri alevikku, Rae küla, Uuesalu küla, Vaskjala küla, Ülejõe küla, Harku valla Harkujärve küla, Rannamõisa küla, Tiskre küla, Tabasalu alevikku, Jõelähtme valla Iru küla, Uusküla, Saku valla Saustinõmme küla, Juuliku küla, Kasemetsa küla, Metsanurme küla, Saku alevikku, Üksnurme küla, Kiili valla Kangru alevikku, Luige alevikku, Keila linna ja Lääne-Harju valla Kulna küla.
   
 • *  Ida-Viru maakonna linnapiirkondadena käsitatakse Kohtla-Järve linna, Jõhvi valla Jõhvi linna, Jõhvi küla, Toila valla Järve küla, Narva linna ja Sillamäe linna.
   
 • * Pärnu linnapiirkonnana käsitatakse Pärnu linna asustusüksusena, Pärnu linna Paikuse alevit, Silla küla ning Tori valla Sauga alevikku, Sindi linna ja Tammiste küla.
   
 • * Tartu linnapiirkonnana käsitatakse Tartu linna asustusüksusena, Tartu linna Märja alevikku, Luunja valla Lohkva küla, Veibri küla, Kambja valla Soinaste küla, Tõrvandi alevikku, Õssu küla, Ülenurme alevikku ning Tartu valla Tila küla ja Vahi alevikku.

Hindamine:


Taotlus esitatakse rakendusüksusele e-toetuse keskkonna kaudu jooksvalt kuni taotlusvooruks maakonnale ette nähtud vahendite lõppemiseni või taotlusvooru lõpptähtajani.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad maakondlikud hindamiskomisjonid kinnitatud hindamismetoodika alusel.


 

Toetatud projektide tabeli leiab SIIT 

Taotlemine:

Vali õige maakonna või linnapiirkonna taotlusvoor ning alusta taotlemist otselingilt:
 

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Harjumaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Hiiumaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Ida-Virumaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Jõgevamaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Järvamaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Läänemaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Lääne-Virumaa 

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Põlvamaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Pärnumaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Raplamaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Saaremaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Tartumaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Valgamaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Viljandimaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Võrumaa

5.1.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Tallinna linnapiirkond

5.1.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Tartu linnapiirkond

5.1.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Pärnu linnapiirkond

5.1.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Ida-Virumaa linnapiirkond- taotlusvoor on suletud

Taotlusi saab esitada kuni 31.detsembrini 2024 või kuni maakonna taotlusvooru toetuse eelarve lõppemiseni.

Taotlusvormid selgitustega leiab SIIT

Taotluse lisadokumendid

Lisadokumendid Vormil/ei ole vormi Kommentaar
Partneri kinnituskiri vormil\  
 
Kohustuslik, kui projekti on kaasatud partner. Peab olema allkirjastatud esindusõigusliku isiku poolt.
Kaasatud organisatsiooni kinnituskiri Ei ole vormi Kohustuslik, kui projekti on kaasatud organisatsioone. Peab olema allkirjastatud esindusõigusliku isiku poolt.
Kinnitus omafinantseeringu olemasolu kohta            Ei ole vormi Kohustuslik. Esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud.
Tõend sisendkäibemaksu mahaarvamise kohta Ei ole vormi Esitavad KOVid taotleja või partnerina.
Hanke lähteülesanne/võrdlevad hinnapakkumised/ hankedokumendid jne Ei ole vormi Kohustuslik esitada eelarve/ hinnakalkulatsiooni alusdokumendid.

Viimati uuendatud 11.04.2023