Meede: Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine

Toetuse andmise eesmärk on parandada noorte tööalast konkurentsivõimet ja nad tööle aidata või haridussüsteemi lõimida.

Taotlusvoor: avatud

Taotlusvoor on avatud 04. septembrist kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 31. detsember 2024. 

E-toetuse keskkond


Sihtgrupp:

Mittetöötavad 16–29-aastased noored, nende vanemad ning tugivõrgustikud ja toetavas ennetustöös kaasatud noored alates 13 eluaastast.  


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on parandada noorte tööalast konkurentsivõimet ja nad tööle aidata või haridussüsteemi lõimida.  


Tulemused:

"Peale teenuse saamist tööhõives olev tööealine elanikkond”, mille sihttasemeks on kuue kuu jooksul pärast projektis osalemist tööle rakendunud vähemalt 25 protsenti projektis osalenutest.


Kogueelarve:

Taotlusvooru eelarve on kokku 8 000 000 eurot;

Taotleja ja partner võivad olla:

  • juriidiline isik;
  • valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus;
  • kohaliku omavalitsuse üksus või selle asutus.

Kui taotlejaks muu isik kui kohaliku omavalitsuse üksus, peab taotleja partnerina kaasama selle kohaliku omavalitsuse üksuse, mille territooriumil hakatakse tegevusi ellu viima.
 

Toetatavad tegevused:

  • Tegevused, mille eesmärk on suurendada mittetöötavate 16–29-aastaste noorte tööalast konkurentsivõimet ja nad tööle aidata või haridussüsteemi lõimida, suunates tegevusi ka nende vanematele ja tugivõrgustikule, ning tegevusi, mis toetavad ennetustööd, mis on suunatud lastele ja noortele alates 13-ndast eluaastast.
  • Toetatavate tegevuste abikõlblik periood peab jääma vahemikku 2023. aasta 1. juuni – 2029. aasta 31. august. 
  • Projekti abikõlblikkuse perioodi maksimaalne kestus võib olla kuni 48 kuud.

Infopäevad:

Infopäeva materjalid ja slaidid leiab SIIT

Taotlusvooru infopäev toimus 23. augustil. Rohkem infot ja üritusele registreerumise lingi leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt avaneb uues vahekaardis


Taotlemine ja kontakt:

Taotlemisinfo 


Taotlejaks saavad olla juriidilised isikud; valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus; kohaliku omavalitsuse üksus või selle asutus 


Taotlusvoor


Taotlusvoor on avatud perioodil 4. september kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 31. detsember 2024. 
 

Kontakt:

Riina Penu
Teenuste koordinaator

Taotle: E-toetus

Abiks esmakordsele taotlejale:

Kas sul on hea ning Eesti tulevikku toetav idee, millele sooviksid leida rahastust? Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega - mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui projekti teostamisel.

Välistoetuste terminite sõnastik 

Euroopa Liidu struktuuritoetustega seotud läbivad märksõnad (eesti ja inglise keeles) ning nende selgitused.

Loe lähemalt

Toetusprojekti ABC

Samm-sammuline kokkuvõte ja abistav lingikogu toetusprojekti kõikidele etappidele ideest kuni aruandluseni.

Loe lähemalt

RTK talitus: sotsiaalkaitse ja tervis

RTK toetab struktuurivahenditest kõrgkoole, ülikoole, teadusasutusi ning teadmistepõhise tegevusega ettevõtteid. 

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 04.09.2023