Meede: Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes

Maakondlike arenduskeskuste (MAK) ettevõtluskonsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad selle abil maakondade ettevõtluse arengut.


Sihtgrupp:

Ettevõtlikud inimesed – tulevased, alustavad ja kogenud ettevõtjad.​


Eesmärk:

Ettevõtlusteadlikkuse kasv ettevõtluse leviku suurendamiseks ning ettevõtlike hoiakute kujundamiseks maakondades.
Väärtustatud ettevõtluskeskkonnas on tõusnud nii ettevõtjate võimekus kui ka üleüldine ettevõtlusaktiivsus


Tulemused:

Eesti maakondades on ettevõtlikkust väärtustav, ettevõtete loomist ja arendamist toetav keskkond. Ettevõtlusest huvitatud inimeste seas on kasvanud teadlikkus ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest ühiskonnas, ettevõtjate seas on tugevnenud ettevõtlusalane kompetents ning kontaktvõrgustik.


Maksustamine:

Nõustamine on TASUTA.

Nõustamine ja mentorlus:

Maakondlike arenduskeskuste (edaspidi MAK) ettevõtluskonsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad selle abil maakondade ettevõtluse arengut. Kuidas alustada? Kuidas arendada oma ettevõtet ja jõuda uuele tasemele? Kuidas orienteeruda toetuste süsteemis ja saada ettevõtluse jaoks vajalikku infot? 

Tasuta ärinõustamine pakub kõigile ettevõtjatele võimaluse teha läbimõeldud arendusotsuseid ja saavutada oma äriplaanis seatud eesmärgid.

Ambitsioonikate ja uuenduslike ärimudelite kasutuselevõtuks pakuvad MAKid ettevõtjatele erinevaid teadmisi suurendavaid koolitusi ja praktikume nii tootedisaini ja -innovatsiooni, tootmisprotsesside kui ka väärtusahela innovatsiooni ja juhtimise valdkonnas.

Ettevõtlusteadlikkuse tõstmiseks viivad MAKid maakondades läbi erinevaid üritusi, sh koolitused, seminarid, külastused, õppereisid, mentorklubid, ettevõtluspäevad, ettevõtlusnädal ning -konkursid.

Maakondlikud arenduskeskused:

  • annavad nõu kõigi alustava ettevõtja teekonna sammude astumisel,
  • jagavad infot toetusvõimaluste, maakonna ettevõtluse ja eraturu konsultantide teenuste kohta,
  • aitavad läbi mõelda äri- ja arenguplaane,
  • eelnõustavad ja eelhindavad võimalikke starditoetuse taotlejaid,
  • toetavad igakülgselt piirkondlikku tegutsevat ettevõtjat, nõustavad arenguplaani koostamisel ja elluviimisel.
  • leiavad lahendusi!

Võta osa:

Võta ühendust Sulle sobiva maakondliku arenduskeskusega nende veebilehel!

Ettevõtjate nõustamine maakondlikes arenduskeskustes on kõigile tasuta. 

Viimati uuendatud 14.02.2021