Meede: Tippjuhtide arendamine

Toetuse andmise eesmärgiks on kompetentsed ja pühendunud avaliku teenistuse tippjuhid,

Sihtrühm:

Riigisekretär ning ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid; Riigikantselei direktorid; ametite ja inspektsioonide peadirektorid (jt vastavalt toetuse andmise tingimuste §3-le).

Rakendusskeem:

Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks.

Valdkond: Riigivalitsemine


Meetme tutvustus:

Meetme tegevuse 12.1.2. „Tippjuhtide arendamine“ toetuse andmise eesmärgiks on kompetentsed ja pühendunud avaliku teenistuse tippjuhid, kes aitavad kaasa valitsuse eesmärkide saavutamisele.

Meetme tegevuse eesmärgi saavutamiseks toetatakse erinevaid arendustegevusi ja –projekte, mis jagunevad kolmeks toetatavaks tegevuseks:

  • tippjuhtide juhtimis- ja koostöövõimekuse arendamine;
  • tippjuhtide järelkasvu tagamine;
  • tippjuhtide värbamise ja valiku ning hindamise ja arendamise süsteemi uuendamine.

Viimati uuendatud 14.02.2021