Sa oled siin

Meie töötajad

Oleme oma töötajatega esindatud 14-s linnas ja meie inimeste geograafiline paiknemine on järgmine:

 • Haapsalu 3
 • Jõgeva 5
 • Jõhvi 6
 • Kuressaare 6
 • Lihula 1
 • Paide 3
 • Põlva 2
 • Pärnu 6
 • Rapla 4
 • Tallinn 108
 • Tartu 86
 • Valga 6
 • Viljandi 26
 • Võru 4

Meie töötajad osalevad aktiivselt koolitustel, 2017. aastal läbiti kogu organisatsiooni peale koolitusi 14353 tunni ulatuses. Meie juhid osalevad igal aastal juhtimisalastel koolitustel, viimastel aastatel on toimunud näiteks coachiva juhtumise koolitus, mille viis läbi tunnustatud coach Ivar Lukk ja kaugtöö juhtimise koolitus Lia Ratniku eestvedamisel, kes tegeles aastaid töötajate arendamisega Swedbankis.

Meie töötajad panustavad organisatsiooni arendamisesse osaledes CAF meetodi alusel läbiviidavas organisatsiooni enesehindamises. Analüüsides süsteemselt läbi organisatsiooni erinevad tahud, selguvad kitsaskohad ja töötajate initsiatiivist sünnivad ka lahendused. 

Meie töötajad hindavad oma organisatsiooni regulaarselt, andes tagasisidet oma rahulolu kohta organisatsiooni, oma töö ja teiste oluliste teemade osas.  Küsitlus toimub üle aasta ja all on näha 2017. aastal läbiviidud küsitluse tulemused viies teemaplokis 5-palli skaalal.

03.04.2018