Muudatuste juhtimine CP

Muudatuste juhtimine CP koolitusprogrammi kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Tõsta osalejate teadlikkust muutuste juhtimise põhimõtetest ning anda praktilisi nõuandeid muudatuste ja uuenduste elluviimiseks ning riskide maandamiseks muudatustega toimetulekul. Eesmärgiks on arendada tööks vajalikke oskusi, mida on võimalik kasutada erinevates uuenduste elluviimise situatsioonides. Arendatakse nii protsessi- kui inimeste juhtimisega seotud oskusi (seda nii inimeste juhi, kui ka valdkonnajuhi vaatest). Koolitus aitab mõista enda rolli ja ülesandeid muudatusprotsessis ning uuendustele avatud töökultuuri tekitamisel.


Õpiväljundid

 • Kuidas kujundada muudatustele avatud töökultuuri;
 • Kuidas juhtida samaaegselt mitmeid muudatusi;
 • Millised on edu kriteeriumid muudatuste elluviimisel;
 • Millised on muutuste faasid;
 • Mis on muudatuste juhi roll;
 • Teadmised, kuidas ennast ja teisi muudatuste käigus juhtida;
 • Kuidas valida sobiv muudatuste strateegia;
 • Oskab hinnata ja maandada muudatustega kaasnevaid riske (piloteerimine jms);
 • Millised on töövahendid muudatuste rakendamiseks ja on valmis neid kasutama;
 • Kuidas muudatusi kommunikeerida võimalike vigade ennetamiseks;
 • Kuidas kolleege ja partnereid, keda muutused puudutavad, kaasata;
 • Kuidas toime tulla takistuste, tagasilöökide ja vastuseisuga.

Metoodika

ADKAR mudel,  grupitööd, tööriistad, jätkutegevused


Sihtrühm

Avaliku sektori töötajad ja ametnikud, kellel on muudatuste juhtimise ja elluviimise oskuseid vaja oma töö vastutusvaldkonna väljakutsetest tulenevalt.

Koolituste ajakava:

26.01 ja 07.02.2023 Tallinn
17. ja 31.03.2023 Tallinn
06. ja 21.04.2023 Tallinn
II pa - 1 grupp

26

Toimunud koolitusi 2020-2022

462

Läbinute arv

21

Katkestanute arv

484

Registreerunute arv

95,79%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • Kõige olulisem oli teadmine ADKAR meetodist ja huvitavad tööriistad, lõuend, pulsikell ja muudatusplatvormi kirjeldus one page lahendusena.
 • Eriti hea oli kohtumine päris juhiga - kuidas tema oli rakendanud muudatuste juhtimise võtteid elulistes olukordades.
 • Sai palju uusi ideid ja teadmisi, mida igapäevatöös rakendada
 • Kõik koolitusel lubatud teemad olid kaetud ning minu ootused täitusid.
 • 100% kasutatav. Endal peab olema julgust neid rakendada.
 • Väga meeldis, et grupitöödes tehtud tööd võeti koolitaja poolt kokku ja saadeti koondid. Tehniliselt väga hästi korraldatud koolitus.
 • Suurepärane meeldetuletus sellest, et kõik muutused algavad ikka tööst inimestega.
 • Baasvahendite selge esitlus ja arutelud ning selgitused, kuidas neid kasutada. samuti oli väga kasulik arutada teiste koolitusel osalejatega erinevaid juhtumeid ja teha aktiivseid tegevusi, mis kinnistasid olulisemaid muudatuse juhtimise põhimõtteid.
 • Koolitus väärib kasutamist kõikidel peaspetsialistidel, esmatasandi-, keskastme juhtidel. Oleksime ühes infoväljas, taipamises, oskame planeerida ühtmoodi, saab aru, miks mingeid tegevusi üldse tehakse.
 • Teadlikkuse tõusuga jäävad ära ka sellised muudatuste juhtimised, kus vaadatakse, kuidas kujuneb.

Mida oleme tagasisidest õppinud?

 • Lihtsalt kurb, et sellist koolitust ei saanud varem, kui asutuste ühendamine oli alles algusjärgus.
 • Loomulikult veelgi parem oleks olnud seda koolitust läbi viia omavahel füüsiliselt kokku saades, mis hetkel ei olnud lihtsalt võimalik.
 • Koolitus oleks veelgi praktilisem kui mõlemal päeval esineks ka praktik.
 • Mitmed olidki muudatuse vedurina või olulise tuumikgrupi liikmena sellises olukorras esimest korda ning muudatus oli alles algusjärgus, seega kõiki tööriistu katsetada ja arutelusid maha pidada nende põhjal ei saanud. 
 • Programm võiks olla pikaajalisem, st kesta näiteks 8-10 päeva mõne kuu jooksul.
 • Võiks lahendada ühe muutumise protsessi läbivalt, algusest lõpuni.


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Reelika Rattus (tel 663 8264, e-mail: reelika.rattus@rtk.ee)

Koostööpartner: 
Change Partners OÜ (tel 51 023 68 e-mail: ekke@changepartners.ee


Osalustasu tellimuskoolitusel

Maksumus osaleja kohta: 270€/222€

Lisainfo: virtuaalkoolitus või klassikoolitus

Kuidas teha tellimusi?

Tellimused edastada keko@rtk.ee

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Osalejad asutuste lõikes

Muudatuste juhtimine CP

Viimati uuendatud 20.01.2022