Muudatuste juhtimine CP

Muudatuste juhtimine CP koolitusprogrammi kokkuvõtlik faktileht

Koolitusprogrammi eesmärk

Anda osalejatele ülevaade kaasaegsetest lähenemisviisidest muudatuste juhtimisele ja muudatuste juhtimist ning elluviimist hõlbustavatest mudelitest, et aidata neil oma tööd süstemaatiliselt analüüsida ja teadlikult kavandada.


Õpiväljundid

 • Kuidas kujundada muudatustele avatud töökultuuri;
 • Kuidas juhtida samaaegselt mitmeid muudatusi;
 • Millised on edu kriteeriumid muudatuste elluviimisel;
 • Millised on muutuste faasid;
 • Mis on muudatuste juhi roll;
 • Teadmised, kuidas ennast ja teisi muudatuste käigus juhtida;
 • Kuidas valida sobiv muudatuste strateegia;
 • Oskab hinnata ja maandada muudatustega kaasnevaid riske (piloteerimine jms);
 • Millised on töövahendid muudatuste rakendamiseks ja on valmis neid kasutama;
 • Kuidas muudatusi kommunikeerida võimalike vigade ennetamiseks;
 • Kuidas kolleege ja partnereid, keda muutused puudutavad, kaasata;
 • Kuidas toime tulla takistuste, tagasilöökide ja vastuseisuga.

Metoodika

ADKAR mudel, McKinsey printsiibid, grupitööd, tööriistad, jätkutegevused


Sihtrühm

Avaliku teenistuse töötajad ja ametnikud

Koolituste ajakava:

13.01 ja 27.01 Tallinn
03.02 ja 18.02 Tartu (MeM)
11.02 ja 25.02 Tallinn (MeM)
10.03 ja 24.03 Tallinn
05.04 ja 19.04 Tartu
10.05 ja 24.05 Tallinn
07.06 ja 16.06 Tallinn
13.09 ja 27.09 Tartu
07.10 ja 21.10 Tallinn
01.11 ja 15.11 Tallinn

19

Toimunud koolitusi 2021

285

Läbinute arv

297

Registreerunute arv

96,58%

Rahuloluprotsent


Millist tagasisidet oleme saanud?

 • Kõige olulisem oli teadmine ADKAR meetodist ja huvitavad tööriistad, lõuend, pulsikell ja muudatusplatvormi kirjeldus one page lahendusena.
 • Eriti hea oli kohtumine päris juhiga - kuidas tema oli rakendanud muudatuste juhtimise võtteid elulistes olukordades.
 • Sai palju uusi ideid ja teadmisi, mida igapäevatöös rakendada
 • Kõik koolitusel lubatud teemad olid kaetud ning minu ootused täitusid.
 • 100% kasutatav. Endal peab olema julgust neid rakendada.
 • Väga meeldis, et grupitöödes tehtud tööd võeti koolitaja poolt kokku ja saadeti koondid. Tehniliselt väga hästi korraldatud koolitus.
 • Eriti meeldis nn taskuformaadis köidetud konspekt, mis jääb kindlasti igapäevaseks kasutamiseks lauale. 
 • Ekke näol on tegemist väga tugeva koolitajaga, kes suudab sisu huvitavalt ja köitvalt edasi anda. 
 • Koolitus väärib kasutamist kõikidel peaspetsialistidel, esmatasandi-, keskastme juhtidel. Oleksime ühes infoväljas, taipamises, oskame planeerida ühtmoodi, saab aru, miks mingeid tegevusi üldse tehakse. Teadlikkuse tõusiga jäävad ära ka sellised muudatuste juhtimised, kus vaadatakse, kuidas kujuneb.

Mida oleme tagasisidest õppinud?

 • Lihtsalt kurb, et sellist koolitust ei saanud eelmise aasta alguses, kui asutuste ühendamine oli alles algusjärgus.
 • Loomulikult veelgi parem oleks olnud seda koolitust läbi viia omavahel füüsiliselt kokku saades, mis hetkel ei olnud lihtsalt võimalik.
 • Koolitus oleks veelgi praktilisem kui mõlemal päeval esineks ka praktik.
 • Mitmed olidki muudatuse vedurina või olulise tuumikgrupi liikmena sellises olukorras esimest korda ning muudatus oli alles algusjärgus, seega kõiki tööriistu katsetada ja arutelusid maha pidada nende põhjal ei saanud. 
 • Programm võiks olla pikaajalisem, st kesta näiteks 8-10 päeva mõne kuu jooksul.
 • Võiks lahendada ühe muutumise protsessi läbivalt, algusest lõpuni.


Kontaktinfo

Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
Riia Ränisoo (tel 663 1441, e-mail: riia.ranisoo@rtk.ee)

Koostööpartner: 
Change Partners OÜ (tel 51 023 68 e-mail: ekke@changepartners.ee


Osalustasu tellimuskoolitusel

Maksumus osaleja kohta: 272€/222€

Lisainfo: virtuaalkoolitus või klassikoolitus

Kuidas teha tellimusi?

Tellimused edastada keko@rtk.ee

Ülejäänud koolituste kokkuvõtted leiad siit lehelt:

Osalejad asutuste lõikes

Muudatuste juhtimine CP

Viimati uuendatud 20.01.2022