Riigi nõuete tasumine

Riigi Tugiteenuste Keskuse Riiginõuete osakond peab arvestust kohtute nõuete üle, sealhulgas vabatahtliku täitmise kontrollimine, edastamine kohtutäiturile sundtäitmise korraldamiseks, riigi esindamine nõuetega seonduvas kohtu-, täite-, likvideerimis- või pankrotimenetluses.

Samuti tegeleb Riiginõuete osakond õppelaenuvõlglastega, kelle osas pangalepingud on võlgnevuste tõttu lõppenud. Riiginõuete osakond täidab nõudeid kohtu-, täite-, likvideerimis- või pankrotimenetluses ning sõlmib nõuete täitmiseks maksegraafikuid.

Sotsiaalkindlustusameti poolt välja makstud täitemenetlusaegsed elatisabinõuded on Riiginõuete osakonna arvestuses, sealhulgas riigi esindamine nõuetega seonduvas kohtu-, täite-, likvideerimis- või pankrotimenetluses.

Alates 01.01.2018 on Riigi Tugiteenuste Keskuse ülesandeks maareformi käigus erastatud maale seatud hüpoteegipidaja ülesannete täitmine ja maa järelmaksunõuete haldus.

19.12.2017