Riigilõivude ja kohtute poolt määratud tagatiste haldus e-maksuametis

Riigilõivu tasumise, tasumise kontrollimise ja tagastamise korra aluseid kehtestab Riigilõivuseadus.

Makserekvisiidid lõivude tasumiseks leiate siit.

Riigilõivude ja tagatiste haldamine toimub maksukohustuslaste registris. Nõuet või kohustust tasuma kohustatud isikutel on võimalik tutvuda nõuetega Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Info saamiseks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt "Nõuded ja kohustused" ja sealt "Arvestus".

Tasutud summad/toimingud kajastuvad Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Selleks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt "Nõuded ja kohustused" ning sealt "Ettemaksukontode saldo" või "Ettemaksukontode väljavõtted".

Nõuete arvestusega seotud küsimustes on võimalik pöörduda Riigi Tugiteenuste Keskusesse. Samuti on võimalik pöörduda otse asutuse poole, kellelt lõivustatud toimingut taotletakse või taotleti. ​

 Telefon: 676 1320
NAPtugi@rtk.ee

Kontaktid

 

06.01.2020