Sa oled siin

Riiginõuete osakonna kontaktid

Riiginõuete osakonna kontaktid ja vastutusalad
 

Nimi/e-post Telefon Vastutusala
Erki Paul Ridal 663 1408 Osakonna juhataja                                                                              

Sissenõudmise talituse kontaktid ja vastutusalad
 

Nimi/e-post Telefon Vastutusala
Elli Pozdnjakov 663 8230 Talituse juhataja
Tuuliki Lorvi 663 8210 Jurist
Maaja Valgur 663 8216 Tartu Maakohtu ja Viru Maakohtu laekumised, Justiitsministeeriumi, Andmekaitse Inspektsiooni
sunnirahad ja trahvid, Patendiameti, Konkurentsiameti riigilõivud
Jelena Vorobjova 663 8270 Harju Maakohtu, Pärnu Maakohtu Tallinna Ringkonnakohtu, Tallinna Halduskohtu,
Tartu Ringkonnakohtu, Tartu Halduskohtu laekumised e-riigikassast NAPi rahade ümberkandmine
Anu Vaher 663 8236 Kohtute tagatised ja riigilõivud
Raili Rutens 663 8263 Inventeerimine ja aruandlus
Katrin Siimsalu 663 8271 Tartu ja Viru Maakohtu, Tallinna ja Tartu Ringkonnakohtu,
Tallinna ja Tartu Halduskohtu ning Riigikohtu sundtäidetavate nõuete haldus
Tiina Voogla 663 1808 Pärnu Maakohtu ja Harju Maakohtu sundtäidetavate nõuete haldus
Kaire Kuningas 663 1802 Täitemenetluse aegne elatisabi
Sirle Luist 663 1489 Õppelaenud

Maareformi nõuete halduse talituse kontaktid ja vastutusalad
 

Nimi/e-post Telefon Vastutusala
Tarvo Nurgamaa 663 1859 Talituse juhataja
Tiiu Tõugjas 663 1498 Maareformi nõuete spetsialist - Hüpoteegipidaja ülesanded - Valga maakond, Võru maakond,
Viljandi maakond, Põlva maakond, Tartu maakond
Anne-Ly Schasmin 663 1499 Maareformi nõuete spetsialist - Hüpoteegipidaja ülesanded - Jõgeva maakond, Järva maakond,
Lääne-Viru maakond, Ida-Viru maakond
Annika Hiiemäe 663 1860 Maareformi nõuete spetsialist - Hüpoteegipidaja ülesanded - Harju maakond, Pärnu maakond,
Lääne maakond, Rapla maakond, Saare maakond, Hiiu maakond
Lionelle Sarapuu 663 8257 Raamatupidaja
Eedit Otsla 663 8297 Riiginõuete spetsialist - Toimingud maa järelmaksude infosüsteemis
Raigo Lille 663 8291 Riiginõuete spetsialist - arvestuse pidamine riigi nõuete üle ja võlahaldus (sh täitemenetlus)
13.05.2019