Sa oled siin

Riiginõuete osakonna kontaktid

Riiginõuete osakonna kontaktid ja vastutusalad
 

Nimi/e-post Telefon Vastutusala
Erki Paul Ridal 663 1408 Osakonna juhataja                                                                              

 

 

 

 

 

TÄHELEPANU! Teenuse osutamine toimub alates 01.01.2020 Maksu- ja Tolliametist

 

Sissenõudmise talituse kontaktid ja vastutusalad
 

Nimi/e-post Telefon Vastutusala
Elli Pozdnjakov 676 1324 Teenuste osakond, arvestuse talitus, teenusejuht
Tuuliki Lorvi 676 1317 Jurist
Maaja Valgur 663 8216 Tartu Maakohtu ja Viru Maakohtu laekumised, Justiitsministeeriumi, Andmekaitse Inspektsiooni
sunnirahad ja trahvid, Patendiameti, Konkurentsiameti riigilõivud,  kohtute tagatised ja riigilõivud
Jelena Vorobjova 676 1319 Harju Maakohtu, Pärnu Maakohtu Tallinna Ringkonnakohtu, Tallinna Halduskohtu,
Tartu Ringkonnakohtu, Tartu Halduskohtu laekumised e-riigikassast NAPi rahade ümberkandmine
Raili Rutens 676 1320 Inventeerimine ja aruandlus
Katrin Siimsalu 676 1321 Tartu ja Viru Maakohtu, Tallinna ja Tartu Ringkonnakohtu,
Tallinna ja Tartu Halduskohtu ning Riigikohtu sundtäidetavate nõuete haldus
Tiina Voogla 676 1322 Pärnu Maakohtu ja Harju Maakohtu sundtäidetavate nõuete haldus
Kaire Kuningas 676 1323 Täitemenetluse aegne elatisabi
Sirle Luist 676 1318 Õppelaenud

Maareformi nõuete halduse talituse kontaktid ja vastutusalad
 

Nimi/e-post Telefon Vastutusala
Tarvo Nurgamaa 663 1859 Talituse juhataja
Tiiu Tõugjas 663 1498 Maareformi nõuete spetsialist - Hüpoteegipidaja ülesanded - Valga maakond, Võru maakond,
Viljandi maakond, Põlva maakond, Tartu maakond
Anne-Ly Schasmin 663 1499 Maareformi nõuete spetsialist - Hüpoteegipidaja ülesanded - Jõgeva maakond, Järva maakond,
Lääne-Viru maakond, Ida-Viru maakond
Annika Hiiemäe 663 1860 Maareformi nõuete spetsialist - Hüpoteegipidaja ülesanded - Harju maakond, Pärnu maakond,
Lääne maakond, Rapla maakond, Saare maakond, Hiiu maakond
Lionelle Sarapuu 663 8257 Raamatupidaja
Eedit Otsla 663 8297 Riiginõuete spetsialist - Toimingud maa järelmaksude infosüsteemis
Raigo Lille 663 8291 Riiginõuete spetsialist - arvestuse pidamine riigi nõuete üle ja võlahaldus (sh täitemenetlus)
06.01.2020