RTK arvestamisel olevad riiginõuded

Riigi Tugiteenuste Keskuse riiginõuete osakond peab arvestust kohtute poolt riigituludesse välja mõistetud nõuete ja kohustuste üle sh korraldab nende sissenõudmist (kontrollib vabatahtlikku täitmist ja edastab tähtajaks täitmata nõuded kohtutäiturile sundtäitmise läbiviimiseks) ja teostab võlausaldaja õigusi nõuetega seonduvates kohtu-, täite-, likvideerimis- või pankrotimenetluses.

Alates 01.04.2017 tegeleb Riigi Tugiteenuste Keskuse riiginõuete osakond õppelaenuvõlglastega, kelle osas pangalepingud on võlgnevuste tõttu lõppenud. Riigi Tugiteenust Keskuse riiginõuete osakond korraldab riigile üle läinud õppelaenude sissenõudmist ja teostab võlausaldaja õigusi sh sõlmib kohustuste täitmiseks maksegraafikuid.

Alates 01.01.2017 peab Riigi Tugiteenuste Keskuse riiginõuete osakond arvestust Sotsiaalkindlustusameti poolt välja makstud ning riigile üle läinud täitemenetlusaegsete elatisabinõuete üle. Riigi Tugiteenust Keskuse riiginõuete osakond korraldab riigile üle läinud elatisnõude sissenõudmist ja teostab võlausaldaja õigusi.

Alates 01.01.2018 on Riigi Tugiteenuste Keskuse ülesandeks maareformi käigus erastatud maale seatud hüpoteegipidaja ülesannete täitmine ja maa järelmaksunõuete haldus.

Alates 1.01.2020 on Riigi Tugiteenuste Keskuse ülesandeks maareformi käigus erastatud maale seatud hüpoteegipidaja ülesannete täitmine ja maa järelmaksunõuete haldus, samuti eluruumide reaalkoormatiste kustutamine. Muud teenused on alates 1.01.2020 liikunud üle EMTAsse. 

25.02.2020