Võlgade haldus

Sissenõudmise talituse kontaktid ja vastutusalad
 

Nimi/e-post Telefon Vastutusala
Elli Pozdnjakov 663 8230 talituse juhataja
Tuuliki Lorvi 663 8210 sissenõudmise talituse jurist
Maaja Valgur 663 8216 Tartu Maakohtu ja Viru Maakohtu laekumised, Justiitsministeeriumi, Andmekaitse Inspektsiooni
sunnirahad ja trahvid, Patendiameti, Konkurentsiameti riigilõivud
Jelena Vorobjova 663 8270 Harju Maakohtu, Pärnu Maakohtu Tallinna Ringkonnakohtu, Tallinna Halduskohtu, Tartu Ringkonnakohtu,
Tartu Halduskohtu laekumised e-riigikassast NAPi rahade ümberkandmine
Anu Vaher 663 8236 kohtute tagatised ja riigilõivud
Raili Rutens 663 8263 inventeerimine ja aruandlus
Katrin Siimsalu 663 8271 Tartu ja Viru Maakohtu, Tallinna ja Tartu Ringkonnakohtu, Tallinna ja Tartu Halduskohtu ning Riigikohtu sundtäidetavate nõuete haldus
Tiina Voogla 663 1808 Pärnu Maakohtu ja Harju Maakohtu sundtäidetavate nõuete haldus
Kaire Kuningas 663 1802 täitemenetluse aegne elatisabi. Hoonestusõiguse ja kasutusvalduse tasu arvete haldus.
Sirle Luist 663 1489 õppelaenud
02.08.2019