Kohtulahendite register

Elektroonilise Riigi Teataja vahendusel on võimalik otsida kohtulahendite registrist kohtute poolt avaldatud lahendeid ja nende kokkuvõtteid.
Riigikohtu lahendid on leitavad Riigikohtu veebilehelt.
Kohtulahendite registrist on võimalik nii ettevõtte kui ka füüsilise isiku nime järgi (sisestades nime lahtrisse „Lahendi tekst“) leida nende kohta jõustunud kohtulahendeid. 

 

22.12.2017