Kohtute ja prokuratuuri nõuded

Alates 1. juulist 2014. a toimub Eesti Vabariigi kasuks välja mõistetud rahaliste karistuste, trahvide, oportuniteedi ja menetluskulude (nõuded, mis on tekkinud peale 01.07.2014 kohtumenetlusse võetud asjades) haldamine Maksu- ja Tolliameti maksukohustuslaste registris. Kohtulahendiga välja mõistetud avalik õiguslike rahaliste nõuetega on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Selleks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt edasi „Nõuete otsing“.

Vastavalt põhimäärusele peab kohtulahendiga Eesti Vabariigi kasuks välja mõistetud avalik õiguslike rahaliste nõuete üle arvestust, kontrollib vabatahtlikku täitmist, edastab tähtpäevaks tasumata nõuded sundtäitmise läbiviimiseks kohtutäiturile Riigi Tugiteenuste Keskuse riiginõuete osakond. Riigi Tugiteenuste Keskus esindab riiki ka nõuetega seonduvas kohtumenetluses, täitemenetluses, likvideerimismenetluses ja pankrotimenetluses. 

Jõustunud kohtuotsust ja määrust on kohustatud täitma kõik isikud Eesti Vabariigi territooriumil. Jõustumata kohtulahendite alusel kajastuvad nõuded Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas on informatiivsed.

Kõige lihtsam, kiirem ja odavam on kohustus tähtaegselt tasuda. Kohustus ei vähene ega kao iseenesest, vaid kohustuse täitmisega kaasnevad kulutused tihti kasvavad. Võlakohustusega kaasnevate probleemide ennetamisel või neile koheselt reageerimisel väldite lisakulutuste tekkimist. Kui kohustuste tasumisel on tekkinud ajutine raskus, siis võite taotleda ajatamist, mis tähendab kohustuste tasumist osade kaupa. Kui te võlga ei tasu ega ajata, siis edastab Riigi Tugiteenuste Keskus võla sissenõudmiseks kohtutäiturile. Võla kohtutäiturile edastamise korral lisanduvad võlasummale kohtutäituri tasu ja kulud, mis tuleb tasuda võlgnikul endal. Juhime tähelepanu, et kohtutäituri tasud ja kulud kuuluvad tasumisele ka juhul, kui kohustus on täidetud mittenõuete kohaselt. Seega on oluline veenduda, et maksekorralduse andmed (sh unikaalne viitenumber) oleksid õiged. Täpsema info leiate siit.

 

Nõuete arvestusega seotud küsimustes on võimalik pöörduda Riigi Tugiteenuste Keskusesse.

 Telefon: 663 8263
NAPtugi@rtk.ee

11.04.2018