Rahalise karistuse, rahatrahvi ja varalise karistuse asendamine

Rahalise karistuse asendamine vangistuse, üldkasuliku töö või sõltuvusraviga või varalise karistuse asendamine vangistusega

Kui rahalise karistusena või varalise karistusena mõistetud rahasummat määratud tähtpäevaks ei tasuta või kui osastatud rahalise karistuse tasumise tähtaega ei järgita ja rahalise karistusena või varalise karistusena mõistetud rahasumma tasumise tähtaega ei ole pikendatud ning võlgnikul ei ole vara, millele sissenõuet pöörata, teatab kohtutäitur Riigi Tugiteenuste Keskusele täitmise võimatusest. Kui puuduvad karistuse asendamist välistavad asjaolud, saadab Riigi Tugiteenuste Keskus avalduse rahalise karistuse või varalise karistuse asendamiseks vangistusega lahendi täitmisele pööranud maakohtule. Riigi Tugiteenuste Keskus teatab avalduse esitamisest võlgnikule ja kohtutäiturile. Kui süüdlane ei tasu talle mõistetud varalise karistuse summat, asendab kohus selle vangistusega. Kui süüdlane ei tasu talle mõistetud rahalise karistuse summat, asendab kohus rahalise karistuse vangistusega või süüdlase nõusolekul üldkasuliku tööga või narkomaanide sõltuvusraviga. 

 

Rahatrahvi asendamine arestiga või üldkasuliku tööga

Kui rahatrahvi tervikuna määratud tähtpäevaks ei tasuta või kui osastatud rahatrahvi tasumise tähtaega ei järgita ja rahatrahvi täitmise tähtaega ei ole pikendatud ning võlgnikul ei ole vara, millele sissenõuet pöörata teatab kohtutäitur Riigi Tugiteenuste Keskusele täitmise võimatusest. Kui puuduvad karistuse asendamist välistavad asjaolud, saadab Riigi Tugiteenuste Keskus avalduse rahatrahvi asendamiseks arestiga kohtuotsuse täitmisele pööranud maakohtule. Avalduse esitamisest teavitatakse võlgnikku ja kohtutäiturit.
Kui süüdlane ei tasu talle määratud või mõistetud rahatrahvi või osastatud rahatrahvi maksmise tähtaega ei järgita, rahatrahvi täitmise tähtaega ei ole pikendatud ja süüdlasel ei ole vara, millele sissenõuet pöörata, asendab kohus selle tasumata osas arestiga või süüdlase nõusolekul üldkasuliku tööga. 

 

Nõuete tasumiseks sisenege internetipanka

Täiendavate küsimuste korral pöörduda riiginõuete osakonna spetsialisti pooleTiina Voogla

 Telefon: 663 1808
tiina.voogla@rtk.ee

 

04.10.2018