Nutikam Eesti

Nutikam Eesti on üks kuuest Euroopa Liidu 2021-2027 eelarveperioodi toetuse kasutamise eesmärgist. Nutikama Eesti teemaseminar toimus 22. märtsil 2021.

Kontaktid

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Nutikas spetsialiseerumine ja VKEde konkurentsivõime tõstmine (SO1 ja SO3)

Martti Kalvik, majandusarengu osakond, strateegilise planeerimise juht, martti.kalvik@mkm.ee

Paremad avalikud teenused IKT abil

Kaire Kasearu, riigi infosüsteemide osakond, IT rahastamise valdkonna juht, kaire.kasearu@mkm.ee

Väga suure läbilaskevõimega juurdepääsuvõrgu toetamine

Raigo Iling, sideosakond, nõunik, raigo.iling@mkm.ee

5G arendamise toetamine

Aivo Lepp, sideosakond, nõunik, aivo.lepp@mkm.ee

Haridus- ja Teadusministeerium

Teadus- ja arendustegevus, nutikas spetsialiseerumine

Hella Lood, teadusosakonna peaekspert, tel 7354055, hella.lood@hm.ee,

Katrin Pihor, teadusosakonna juhataja, tel 7350170, katrin.pihor@hm.ee,

Kultuuriministeerium

Loomemajandus

Anu-Maaja Pallok,  strateegia- ja innovatsiooniosakond, loomemajandusnõunik, telefon 628 2234, anu-maaja.pallok@kul.ee

Teadusprogramm

Aleksandr Aidarov, strateegia- ja innovatsiooniosakond, teadus- ja arendusnõunik, telefon 628 2226,  aleksandr.aidarov@kul.ee

Riigikantselei

Valdkondlik teadus- ja arendustegevus

Eili Lepik, strateegiabüroo strateegiadirektori asetäitja, tel 693 5619, eili.lepik@riigikantselei.ee

Anne Jürgenson, strateegiabüroo nõunik, tel 5693 3593, anne.jurgenson@riigikantselei.ee

Viimati uuendatud 09.09.2021