Euroopa Liidu õigusaktid

Kirjeldus

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 288/2014, 25. veebruar 2014,

millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt eeskirjad, mis käsitlevad majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi alla kuuluvate rakenduskavade näidist, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1299/2013 kohaselt eeskirjad, milles käsitletakse Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi alla kuuluvate koostööprogrammide näidist 

Määruse muudatuse leiab SIIT

Tingimused

CELEX_32014R0288_ET_TXT.pdf| 1.6 MB | pdf

Kinnitatud

Kirjeldus

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/207, 20. jaanuar 2015,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 üksikasjalikud rakenduseeskirjad eduaruannete, suurprojektide kohta teabe esitamise, ühise tegevuskava, majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seotud rakendusaruannete, vahendite haldaja kinnituse, auditistrateegia, auditiarvamuse ja auditeerimise aastaaruande vormide ning kulude ja tulude analüüsimise metoodika kohta ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1299/2013 üksikasjalikud rakenduseeskirjad Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgiga seotud rakendusaruannete vormi kohta

Tingimused

Määrus

Kinnitatud

Kirjeldus

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1011/2014, 22. september 2014,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 üksikasjalikud rakenduseeskirjad komisjonile teatava teabe esitamise vormide kohta ning toetusesaajate ning korraldusasutuste, sertifitseerimisasutuste, auditeerimisasutuste ja vahendusasutuste vahelise teabevahetuse korra kohta

Tingimused

Määrus

Kinnitatud

Kirjeldus

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 184/2014, 25. veebruar 2014,

millega sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1303/2013 liikmesriikide ja komisjoni vahelise elektroonilise andmevahetussüsteemi suhtes kohaldatavad tingimused ning võetakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1299/2013 vastu sekkumiskategooriate nomenklatuur toetuse määramiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames

Tingimused

Määrus

Kinnitatud

Kirjeldus

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 215/2014, 7. märts 2014

millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 rakenduseeskirjad seoses kliimamuutuste alase eesmärgi raames antavate toetuste metoodika, tulemusraamistiku vahe-eesmärkide ja eesmärkide kindlaksmääramise ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide sekkumiskategooriate nomenklatuuriga

Tingimused

Määrus

Kinnitatud

Kirjeldus

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 821/2014, 28. juuli 2014,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 rakenduseeskirjad seoses programmist tehtavate maksete ülekandmise ja haldamise ning rahastamisvahendite aruandluse üksikasjaliku korraga, toiminguga seotud teabe- ja teavitamismeetmete tehniliste omadustega ning andmete kirjendamise ja salvestamise süsteemiga

Tingimused

Määrus

Kinnitatud

Kirjeldus

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 964/2014, 11. september 2014,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 rakendussätted seoses rahastamisvahendite standardtingimustega

Tingimused

Määrus

Kinnitatud

Kirjeldus Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 288/2014, 25. veebruar 2014,

millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt eeskirjad, mis käsitlevad majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi alla kuuluvate rakenduskavade näidist, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1299/2013 kohaselt eeskirjad, milles käsitletakse Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi alla kuuluvate koostööprogrammide näidist 

Määruse muudatuse leiab SIIT

Tingimused CELEX_32014R0288_ET_TXT.pdf| 1.6 MB | pdf
Kinnitatud
Kirjeldus Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/207, 20. jaanuar 2015,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 üksikasjalikud rakenduseeskirjad eduaruannete, suurprojektide kohta teabe esitamise, ühise tegevuskava, majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seotud rakendusaruannete, vahendite haldaja kinnituse, auditistrateegia, auditiarvamuse ja auditeerimise aastaaruande vormide ning kulude ja tulude analüüsimise metoodika kohta ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1299/2013 üksikasjalikud rakenduseeskirjad Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgiga seotud rakendusaruannete vormi kohta

Tingimused Määrus
Kinnitatud
Kirjeldus Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1011/2014, 22. september 2014,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 üksikasjalikud rakenduseeskirjad komisjonile teatava teabe esitamise vormide kohta ning toetusesaajate ning korraldusasutuste, sertifitseerimisasutuste, auditeerimisasutuste ja vahendusasutuste vahelise teabevahetuse korra kohta

Tingimused Määrus
Kinnitatud
Kirjeldus Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 184/2014, 25. veebruar 2014,

millega sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1303/2013 liikmesriikide ja komisjoni vahelise elektroonilise andmevahetussüsteemi suhtes kohaldatavad tingimused ning võetakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1299/2013 vastu sekkumiskategooriate nomenklatuur toetuse määramiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames

Tingimused Määrus
Kinnitatud
Kirjeldus Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 215/2014, 7. märts 2014

millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 rakenduseeskirjad seoses kliimamuutuste alase eesmärgi raames antavate toetuste metoodika, tulemusraamistiku vahe-eesmärkide ja eesmärkide kindlaksmääramise ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide sekkumiskategooriate nomenklatuuriga

Tingimused Määrus
Kinnitatud
Kirjeldus Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 821/2014, 28. juuli 2014,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 rakenduseeskirjad seoses programmist tehtavate maksete ülekandmise ja haldamise ning rahastamisvahendite aruandluse üksikasjaliku korraga, toiminguga seotud teabe- ja teavitamismeetmete tehniliste omadustega ning andmete kirjendamise ja salvestamise süsteemiga

Tingimused Määrus
Kinnitatud
Kirjeldus Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 964/2014, 11. september 2014,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 rakendussätted seoses rahastamisvahendite standardtingimustega

Tingimused Määrus
Kinnitatud

Kirjeldus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1300/2013, 17. detsember 2013,

mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006

Tingimused

Kinnitatud

Kirjeldus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1301/2013, 17. detsember 2013,

mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006

Tingimused

Kinnitatud

Kirjeldus

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1304/2013, 17. detsembri 2013,

mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006

Tingimused

Kinnitatud

Kirjeldus

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 223/2014, 11. märts 2014,

mis käsitleb abi andmist enim puudust kannatavatele ehk abifondi määrus

Tingimused

Määrus

Kinnitatud

Kirjeldus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1300/2013, 17. detsember 2013,

mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006

Tingimused
Kinnitatud
Kirjeldus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1301/2013, 17. detsember 2013,

mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006

Tingimused
Kinnitatud
Kirjeldus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1304/2013, 17. detsembri 2013,

mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006

Tingimused
Kinnitatud
Kirjeldus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 223/2014, 11. märts 2014,

mis käsitleb abi andmist enim puudust kannatavatele ehk abifondi määrus

Tingimused Määrus
Kinnitatud

Kirjeldus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013,

 millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006

Tingimused

Määrus

Kinnitatud

Kirjeldus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013,

 millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006

Tingimused Määrus
Kinnitatud

Kirjeldus

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2016/568, 29.1.2016,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013 seoses tingimuste ja menetlustega, mille alusel tehakse kindlaks, kas liikmesriigid peavad tagasi maksma Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud summad, mida ei ole võimalik sisse nõuda

Tingimused

Määrus

Kinnitatud

Kirjeldus

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 240/2014, 7.1.2014,

millega sätestatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud Euroopa partnerluse käitumisjuhend

Tingimused

Kinnitatud

Kirjeldus

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 480/2014, 3.3.2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta

Tingimused

Määrus

Kinnitatud

Kirjeldus

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 481/2014, 4. märts 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1299/2013 seoses erieeskirjadega koostööprogrammide kulude rahastamiskõlblikkuse kohta

Tingimused

Määrus

Kinnitatud

Kirjeldus

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 522/2014, 11. märts 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1301/2013 seoses üksikasjalike eeskirjadega Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatavate uuenduslike meetmete valiku ja haldamise põhimõtete kohta säästva linnaarengu valdkonnas

Tingimused

Määrus

Kinnitatud

Kirjeldus

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 532/2014, 13. märts 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 223/2014 seoses abi andmisega enim puudust kannatavatele

Tingimused

Määrus

Kinnitatud

Kirjeldus Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2016/568, 29.1.2016,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013 seoses tingimuste ja menetlustega, mille alusel tehakse kindlaks, kas liikmesriigid peavad tagasi maksma Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud summad, mida ei ole võimalik sisse nõuda

Tingimused Määrus
Kinnitatud
Kirjeldus Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 240/2014, 7.1.2014,

millega sätestatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud Euroopa partnerluse käitumisjuhend

Tingimused
Kinnitatud
Kirjeldus Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 480/2014, 3.3.2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta

Tingimused Määrus
Kinnitatud
Kirjeldus Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 481/2014, 4. märts 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1299/2013 seoses erieeskirjadega koostööprogrammide kulude rahastamiskõlblikkuse kohta

Tingimused Määrus
Kinnitatud
Kirjeldus Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 522/2014, 11. märts 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1301/2013 seoses üksikasjalike eeskirjadega Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatavate uuenduslike meetmete valiku ja haldamise põhimõtete kohta säästva linnaarengu valdkonnas

Tingimused Määrus
Kinnitatud
Kirjeldus Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 532/2014, 13. märts 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 223/2014 seoses abi andmisega enim puudust kannatavatele

Tingimused Määrus
Kinnitatud