Õiguskantsleri Kantselei

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Õiguskantsleri Kantseleile personali-ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt kantselei ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Õiguskantsleri Kantselei valitsemisala toimemudelid asuvad siin

Kontakt:

Kaire Zimmermann
personaliarvestaja 

kaire.zimmermann@rtk.ee
663 1809

Tiia Pihlik 
palgaarvestaja

tiia.pihlik@rtk.ee
663 8245

Viimati uuendatud 28.12.2022