Riigi keskastmejuhtide konverents: “USALDA.ME”

2022. aasta konverentsi eesmärk oli keskastmejuhtide omavahelise koostöö ja keskastmejuhi igapäevatöö edendamine kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel.


USALDA.ME konverentsil oli neli peamist fookust:

 • Riigireform, juhtimine ja tulevikutöö kaugtöö ajastul.
 • Juhtimiskvaliteet ja tulevikutöö andmestuvas maailmas.
 • Mõjus ja tark kaugtöö juhtimine.
 • Meeskonna juhtimise ja usalduse loomise praktikad.


Metoodika

Konverents koosnes programmiliselt suure saali ettekannetest ja juhtimis- ning kogemusringidest


 Sihtrühm 

Konverentsi sihtgrupiks olid avaliku teenistuse keskastmejuhid (inimeste juhtimisega tegelevad teenistujad riigi ning riigi ametiasutuste hallatavatest asutustest). Keskastmejuhi määratlemisel arvestatakse asutuste juhtimisstruktuure. 


  1

  Toimunud konverentse

  6

  Katkestajate arv

  194

  Läbinute arv

  200

  registreerunute arv 

  94,5%

  Rahuloluprotsent 

  58,7%

  Tagasiside andjate protsent


  Millist tagasisidet oleme saanud?

  • "Sain kinnitust, et ka teiste asutuste töötajatel on kaugtöö/hübriidtööga seotult valdavalt sarnased kogemused ja sain häid mõtteid, kuidas paremini edasi minna".
    
  • "Minu jaoks oli just oluline see konverents selleks, et aru saada, kas ma juhina liigun õiges suunas, teen õiged asju ehk kas minu mõtteviis läheb kokku sellega, kuidas riigis tervikuna soovitakse edasi iikuda. Seega seal kuuldu andis mulle julgust ja motivatsiooni oma teel edasi liikuda".
    
  • "Personalitöö valdkonna inimesena sai väga praktilisi nõuandeid (nt tööandaja riskide maandamine kaugtöö puhul) + olulisi meeldetuletusi (ühiskonna ebastabiilsus vähendab stressi tõttu töötajate vastupanuvõimet töistes pingeolukordades)."
    
  • "Kõik, mis räägiti, kõnetas mind ja sisimas on mul need teadmised/suhtumised ka olemas olnud, konverents andis julgust ja inspiratsiooni neid julgelt kasutada"


  Õppimiskohad

  • "Rohkem häid mõtteid uuringuinstituutidelt ja ülikoolidelt nagu Hertta Vuorenmaa. Tal oli päriselt huvitavad mõtted ja info ning tema ettekande aeg liiga lühike". 
    
  • "Rohkem keskastmejuhte peaesinejate seas, teemad siduda Eesti 2035ga"
    
  • "Ootan just esinemist, mitte sisutihedaid slaide. Selles mõttes oli päris hea - aga saab veel paremini.
    
  • Mina keelaks slaidid ära :) Mõned näitasid neid moe pärast ja poleks vaja olnudki, esinemine oli nii hea lihtsalt"


  Kontaktinfo

  Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses: 
  Diana Mäll (tel 663 1835, e-mail: diana.mall@rtk.ee)

  Koostööpartner: Kingent Management OÜ, Kalle Kingsepp


  Osalustasu tellimuskoolitusel ja lisainfo:

  355 euri (sh käibemaks)

  Lisainfo: Konverentsi veebileht  on Usalda.me

  Riigi keskastmejuhtide konverents: “USALDA.ME”

  Viimati uuendatud 16.11.2022