Sa oled siin

Riigi Tugiteenuste Keskus tööandjana

Riigi Tugiteenuste Keskus on kompetentsikeskuseks mitmete tugiteenuste osutamisel ja toetuste administreerimisel avalikus sektoris, meil töötavad oma valdkonna parimad spetsialistid, kes on oma teadmiste poolest kõrgelt hinnatud.

 • Oleme aktiivsed töökohtade regioonidesse viijad ning ligikaudu pooled töökohtadest paiknevad väljapool Tallinna. Kui töökorraldus ja kohutused võimaldavad, eelistame värbamisel pakkuda töötamise võimalust üle Eesti.
 • Oleme edukad kaugtöö rakendajad. Enamik meie tiime on hajusmeeskonnad, kus töötajad paiknevad erinevates linnades või teevad oma tööd nii ajutiselt kui püsivalt kodutööna. Oleme loonud kõik tingimused selleks, et töötajad, kelle töö iseloom võimaldab, saavad valida endale töö tegemiseks kõige sobilikuma koha. Kohapaindliku organisatsioonina omistati meile Targa Töö Ühingu, Elisa ja Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE poolt  „Kaugtöö tegija 2017“ märgis.
 • Meil on traditsiooniks tähistada ühiselt RTK sünnipäeva, vabariigi aastapäeva, vastlaid ja jõule. Me saame kogu organisatsiooniga kokku kaks korda aastas: talvel toimuval aastaseminaril vaatame tagasi tehtule ja seame uusi sihte ning suveseminaril harjutame meeskonnatööd.
 • Paremaks töö ja isikliku elu ühildamiseks võimaldame lisaks kaugtöö tegemise võimalusele ning paindlikule tööajale ka vabu päevi teatud isikliku elu sündmuste puhul ning kolme tervise ja töövõime taastamise päeva aastas. Lisaks maksame hüvitist teise ja kolmanda haiguspäeva eest.
 • Hindame oma töötajate arengut ja töötulemusi, mis saavutatakse väärtusi järgides. Räägime neist arenguvestlustel ja tulemusvestlusel ning tunnustame töötajaid heade tulemuste eest. Võimaldame töötajale ühe enesearengupäeva kvartalis.
 • Väärtused, mida järgmine oma töös ja tähtsaks peame, oleme üheskoos oma töötajatega kokku leppinud. Tunnustame oma töötajaid aastaseminaril väärtuspõhiste kategooriate alusel.

USALDUSVÄÄRSUS – Teeme, mida lubame!

 • Tegutseme läbipaistvalt.
 • Oleme ausad – meie sõnad ja teod on kooskõlas.
 • Tagame korrektse infovahetuse.
 • Julgeme võtta vastutuse.

 

KOMPETENTSUS – Oleme oma valdkonna parimad asjatundjad!

 • Oleme tulemustele orienteeritud.
 • Pakume huvigruppide vajadustele vastavaid lahendusi.
 • Oleme oma töös põhjalikud ja pühendunud.
 • Täiendame end pidevalt. 

KOOSTÖÖ – Koos saavutame parima tulemuse!

 • Parimad lahendused sünnivad koostöös.
 • Väärtustame häid suhteid kolleegidega ja toetame üksteist igapäevatöös.
 • Hoolime tagasisidest.
 • Jagame teadmisi ja mõtleme aktiivselt kaasa.

 

 

02.07.2019