Sa oled siin

Riigi Tugiteenuste Keskus tööandjana

Riigi Tugiteenuste Keskus on kompetentsikeskuseks mitmete tugiteenuste osutamisel avalikus sektoris. Meil töötavad oma valdkonna parimad spetsialistid, kes on oma teadmiste poolest kõrgelt hinnatud.

 • Oleme edukad kaugtöö rakendajad. Enamus meie tiime on hajusmeeskonnad, kus töötajad paiknevad erinevates linnades või teevad oma tööd nii ajutiselt kui püsivalt kodutööna. Oleme loonud kõik tingimused selleks, et töötajad, kelle töö iseloom võimaldab, saavad valida endale töö tegemiseks kõige sobilikuma koha. Kohapaindliku organisatsioonina omistati meile Targa Töö Ühingu, Elisa ja Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE poolt  „Kaugtöö tegija 2017“ märgis.
 • Oleme aktiivsed töökohtade regioonidesse viijad ning 59,4% töökohtadest paikneb väljapool Tallinna. Kui töökorraldus ja kohutused võimaldavad, eelistame värbamisel pakkuda töötamise võimalust üle Eesti.
 • Meil on traditsiooniks tähistada ühiselt raamatupidajate päeva, vabariigi aastapäev ja jõule. Me saame kogu organisatsiooniga kokku kaks korda aastas: talvel toimuval aastaseminaril vaatame tagasi tehtule ja seame uusi sihte ning suveseminaril harjutame meeskonnatööd.
 • Paremaks töö ja isikliku elu ühildamiseks võimaldame vabu päevi teatud isikliku elu sündmuste puhul ning kolme tervise ja töövõime taastamise päeva aastas. Lisaks maksame hüvitist teise ja kolmanda haiguspäeva eest.
 • Toetame töötajate sportimisharjumusi ja osaleme tiimidena spordivõistlustel.
 • Hindame oma töötajate töötulemusi, räägime neist arenguvestlustel ja tunnustame heade tulemuste eest.
 • Väärtused, mida me järgmine oma töös tähtsaks peame, oleme üheskoos oma töötajatega kokku leppinud.

USALDUSVÄÄRSUS –Meie peale saab loota!

 • Tegutseme läbipaistvalt ja ausalt.
 • Peame kinni kokkulepetest ja tähtaegadest.
 • Usaldame iseennast ja kolleege.
 • Hoiame oma klientide andmete privaatsust.
 • Julgeme küsida infot ja abi, rääkida asjadest õigeaegselt ning objektiivselt.
 • Peame oluliseks oma töö kvaliteeti, kui oleme eksinud, siis tunnistame seda.
 • Me ei aktsepteeri teadlikku reeglite rikkumist ning käitume sellest teada saamisel asutuses või ühiskonnas kokkulepitud reeglite kohaselt.

 

KOMPETENTSUS – Me oleme professionaalid!

 • Teeme õigeid asju – meist sõltub, kas töö saab tehtud.
 • Teame, mis on parim tulemus ning ei lepi vähemaga.
 • Tunneme oma tööd peensusteni, jagame oma teadmisi kolleegide ja klientidega.
 • Täiendame end pidevalt erialaselt, õppides parimatest praktikatest, kasutades kaasaegseimat tehnoloogiat ning laiendades oma silmaringi.
 • Oma otsuseid teeme läbimõeldult, võttes arvesse erinevaid argumente.

KOOSTÖÖ – Me ei ole üksi!

 • Meile läheb korda meie klientide ja kolleegide heaolu.
 • Uurime nende vajadusi ja kasutame saadud infot enda töö paremaks korraldamiseks.
 • Püüame esmalt mõista teisi ja alles seejärel olla mõistetud.
 • Peame lugu endast ja teistest, säilitame viisakuse ja oskame andestada.
 • Hoolitseme selle eest, et kolleegidel ja klientidel oleks meiega lihtne ja tulemuslik koostööd teha.
 • Märkame ja pakume oma abi, kus seda vajatakse.
 • Julgeme ka ise abi küsida, kui seda vajame.

 

MOTIVEERITUS – Tahame ja suudame!

 • Meile meeldib me töö ja me tunneme selle tegemisest rõõmu.
 • Usume iseendasse ja oma meeskonda.
 • Oleme oma saavutuste üle uhked.
 • Märkame head tööd ning tunnustame selle eest.
 • Seame ambitsioonikaid eesmärke, kuid hindame realistlikult oma võimeid.
 • Saame aru organisatsiooni eesmärkidest ning seame oma tööalaseid eesmärke nendest lähtuvalt.
 • Peame oluliseks nii tulemust kui teekonda selleni.
28.03.2018