Riigilõivude ja kohtute poolt määratud tagatiste haldus e-maksuametis

Riigilõivu tasumise, tasumise kontrollimise ja tagastamise korra aluseid kehtestab Riigilõivuseadus

Makserekvisiidid lõivude tasumiseks leiate siit

All toodud riigilõivude ja tagatiste haldamine toimub maksukohustuslaste registris. Nõuet või kohustust tasuma kohustatud isikutel on võimalik tutvuda nõuetega Maksu- ja Tolliameti lehel. Info saamiseks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ja sealt „Nõuete otsing“.

Tasutud summad/toimingud kajastuvad Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Selleks tuleb teil  e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustusedning sealt „EM konto toimingute otsing“, ettemaksukonto liik „Lõivu ja tagatiste ettemaksukonto“.

Nõuete arvestusega seotud küsimustes on võimalik pöörduda Riigi Tugiteenuste Keskusesse telefonil 663 8263 või e-posti aadressil: NAPtugi@rtk.ee. Samuti on võimalik pöörduda otse asutuse poole, kellelt lõivustatud toimingut taotletakse või taotleti.