Muudatused RTIPis 11.03.2022

Riigitöötaja iseteenindusportaali on alates 11.03. 2022 lisandunud täiendusi isikuandmete moodulitesse.

Töötajate otsingus on võimalik otsida lõppenud töösuhtega töötajaid

Töötajate otsingusse (menüüpunkt "Isikuandmed" > "Otsi töötajaid") on lisandunud lõppenud töösuhtega töötajate otsimise võimalus. 
Selleks tuleb töötajate otsingus märgistada linnukesega märkeruut "Otsi lahkunud töötajaid". Kui pärast linnukese lisamist hakata väljal "Töötaja" sisestama tähemärke, pakub rakendus üksnes lõppenud töösuhtega isikute nimesid. 

Pärast hiirega töötaja nime valimist ja OTSI nupu vajutamist kuvatakse tulemustesse töötaja nimi, mis töötab lingina isikukaardile.
Isikukaart avaneb piiratud andmetega võrreldes kehtiva töösuhtega töötajaga. Kuvatud on ainult vahelehed: isikuandmed, dokumendid ja toimingud. 
Dokumendid vahelehelt võib leida kõik töötaja kohta RTIPis vormistatud dokumendid: tööleping, lepingu lisad ja lõpetamine, personalialased käskkirjad, ametist vabastamise käskkiri jms.

Lisatasu taotlusel töötajate palga mitte kuvamine juhile ja kooskõlastajale

Lisatasu taotlusel on nüüd võimalik igal asutusel endal otsustada, kas juhtidele on töötajate palk kuvatud või mitte.
Sama seadistus rakendub ka taotluse kooskõlastusringis kooskõlastajate ja kinnitaja jaoks. 

Seadistuse tegemiseks tuleb admin-keskkonnas asutuse ärireeglite all seadistada märkeruut: Töötaja palk lisatasu taotlusel juhi ja kooskõlastajate jaoks kuvatud.
Vaikimisi märkeruut ei ole märgistatud, mis tähendab, et vaikimisi juhile töötajate palk ei ole kuvatud. Linnukese lisamisel muutub palk juhi jaoks lisatasu taotlusel nähtavaks.

Lisatasu taotlusel kajastub palga summa mitte kuvamine juhi ja kooskõlastaja jaoks järgmiselt:

  • Ükshaaval töötaja lisamisel (nupp "Lisa töötaja") avanevas aknas ei kuvata töötaja palka abistava infona. Sellest tulenevalt ei ole võimalik lisatasu määrata ka protsendina palgast. Tasu saab lisada ainult kindla summana.
  • Lisatasu saajate tabelis juhile ja kooskõlastajatele palga veergu kuvatud ei ole.
     
  • Lisatasude Excelisse eksportimisel töötajate palku Excelisse ei lisata.
Lisatasu saajate tabel

Muutujate muudatused dokumendimallidel

Lisandunud on kaks uut muutujat ametisse nimetamise käskkirjale ja töölepingule ning töösuhte lõpetamise dokumendimallidele: 

  • dokumendi allkirjastaja nimi
  • dokumendi allkirjastaja ametikoht

Muutujad väärtustatakse dokumendis (käskkiri, tööleping) tegeliku allkirjastaja nime ja ametikoha nimetusega. 

Uued muutujad

Lisatasu käskkirja eelvaates kuvatakse nüüd kinnitajana selle isiku nime ja ametikohta, kes on kooskõlastusringis määratud kinnitaja sammu täitjaks. 
Varem kuvati kinnitajaks selle isiku nime ja ametikohta, kes eelvaadet vaatas ning see oli segadust tekitav.

NB! Kui taotlusel veel kooskõlastusringi küljes ei ole, jääb kinnitaja andmeplokk käskkirja eelvaatel tühjaks. 
 

Lisatasu käskkirja eelvaade

Viimati uuendatud 10.03.2022