Muudatused RTIPis 17.01.2022

Riigitöötaja iseteenindusportaali on alates 17.01. 2022 lisandunud parandusi ja täiendusi erinevatesse moodulitesse.

Muudatused majanduskulude moodulis

Majanduskulude moodulis on lisandunud kaks pisemat muudatust:

Majanduskulude aruandelt avaneb taotlus lingina

Majanduskulude aruandel on võimalik viidata majanduskulude moodulis vormistatud taotlusele. Seni tähendas viide taotlusele üksnes taotluse numbrit ja kuupäeva. Nüüd on "Viide taotlusele" ploki alla toodud sama taotlus avanema otselingina taotluse vormile. 

Nimetuse muutus vormil "Taotlus kulutuste tegemiseks"

Majanduskulude mooduli vormil "Taotlus kulutuste tegemiseks" on varasem nimetus "Hankija" muudetud ja on nüüd "Teenuse osutaja/kauba müüja".
Nimetus on muudetud nii taotluse vormil kui taotluste otsingus.

Muudatused lähetuste moodulis

Lähetuste moodulis on lisandunud üks pisem täiendus:

Lähetuse tööülesande e-maili teksti täiendus

Lähetuste moodulis lähetuse kooskõlastamise ja kinnitamise kohta saadetava tööülesande e-maili teksti on täiendatud lähetuse sihtkoha ja kuupäevadega.

Kui lähetus toimub mitmesse sihtkohta, siis listakse riik ja linn e-mailis teineteise alla.

Muudatused puhkuste moodulis

Puhkuste moodulis on lisandunud üks pisem muudatus:

Puhkuste halduri otsimise võimalus

Viimaks ometi on puhkusetaotluse kooskõlastuste vahelehel võimalik puhkuse haldurit otsida haldurite nimekirjast - hädavajalik funktsionaalsus suurte asutuste jaoks, kus haldureid mitukümmend.

Kui töötaja esitab taotluse sellise puhkuseliigiga, mille puhul süsteem lisab automaatselt kooskõlastusringi puhkuste halduri sammu, siis oli seni väga ebamugav pikast nimekirjast leida õiget haldurit. Nüüd on rakendunud otsingu loogika ning süsteem hakkab pakkuma vasteid alates kahe tähemärgi sisestusest.

Muudatused koolituste moodulis

Koolituste moodulis on lisandunud üks muudatus:

Koolituse kalendrikutsesse saab lisada linki virtuaalkoolituse toimumiskohale

Koolituse kalendrikutsesse/ajabroneeringusse on nüüd võimalik lisada veebis toimuva koolituse linki. Kutsesse lisatud link suunab kasutaja avama vastavat rakendust või selle puudumisel veebilehitseja kaudu osalema. 

Lingi lisamiseks on koolituse põhiandmete vahelehel toimumiskoha plokki lisandunud lahter "Virtuaalkoolituse link kalendrikutses" [1]. Lahtrisse saab lisada üksnes lingi formaadis teksti, mis peab algama kujul http:// või https://. Lahtrisse tuleb lisada Teamsi, Zoomi või mõne muu keskkonna poolt genereeritud koolituse toimumiskoha link.

Lisanunud on ka lahter "Kalendrikutse sisutekst" [2], kuhu saab lisada kuni 500 tähemärgi pikkust teksti, mis lisatakse Outlooki (või muu meilirakenduse) ajabroneeringusse.

Kalendrikutsete väljasaatmine toimub endisel moel koolituse osalejate vahelehelt ja kutseid saab saata üksnes kinnitatud staatuses osalejatele.

Osalejale kuvatakse kutses esimesena teksti, mis on kirjutatud lahtrisse "Kalendrikutse sisutekst" [1] ja seejärel linki virtuaalkeskkonna asukohale [2].

Muudatused isikuandmete moodulis

Isikuandmete moodulis on lisandunud kaks suuremat täiendust:

Töösuhte alguskuupäeva valimine minevikku

Töösuhte alguskuupäeva on võimalik nüüd valida minevikku - kuni 1 kuu. 

Uue töötaja ankeeti sisestama hakates saab kalendrist tööle asumise kuupäevaks valida mineviku kuupäeva kuni ühe kuu ulatuses.

Töösuhte lõpetamine rohkem kui üks kord

Nüüdsest on võimalik töösuhte lõpetamine rohkem kui üks kord, mis on vajalik juhul, kui tegemist on nö taastööletulekuga ehk töötaja on oma endise tööandja juures uuesti tööle asunud.

Kui süsteem tuvastab, et töötajal on küll vormistatud töösuhte lõpetamise taotlus (ükskõik, kas omal algatusel või tööandja soovil), aga tema töösuhe on kehtiv pärast taotlusel märgitud lõppkuupäeva, siis on võimalik uuesti alustada töösuhte lõpetamise taotlust. 

Viimati uuendatud 16.01.2022