Muudatused RTIPis mais 2023

Riigitöötaja iseteenindusportaalis on lisandunud täiendusi isikuandmete, lähetuste ja majanduskulude moodulisse alates 25.05.2023.

Vabas vormis avalduse allkirjastamise võimalus

Lisandunud on võimalus allkirjastada töötaja poolt esitatavat vabavormilist avaldust.

Selleks tuleb admin-keskkonnas "Töösuhte dokumendiliikide" all teha vastavale avalduse vormile märge "Esitaja peab taotluse allkirjastama".

Allkirjastamise nõudega avalduse puhul tekib töötaja jaoks taotluse sisuteksti kasti alla nupp "Allkirjastan".

Allkirja nõude korral on taotluse allkirjastamine kohustuslik. Kui töötaja püüab taotlust esitada ilma allkirjastamata, siis kuvatakse talle veateadet: Dokumendi allkirjastamine on kohustuslik.

Allkirjastamise nupp suunab töötaja andma digiallkirja ehk kinnitama taotlust PIN2-ga.

Süsteem genereerib PDF kujul dokumendi, kus:

  • dokumendi päisesse kandub asutuse nimi
  • paremasse serva kandub allkirja andmise kuupäev
  • dokumendi pealkirjaks kandub taotluse pealkiri
  • töötaja poolt kirjutatud sisutekst kandub dokumendi sisutekstiks
  • allkirja plokki kandub töötaja nimi, ametikoht ja struktuuriüksus. Lisaks ka auaste, kui see on asutuses nõutud.

Allkirjastatud avaldus talletub lingina sisuteksti alla koos allkirjastamise kuupäevaga. 

Digidoc formaadis faili on võimalik alla laadida.

Vabas vormis avalduse sidumine töösuhte muutmise taotlusega

Lisandunud on võimalus siduda vabas vormis avaldust töösuhte muutmise taotlusega. Taotlusega sidumise võimalus on ainult isikuandmete halduri rolliga töötajal.

Kui töötaja poolt esitatud taotlus on jõudnud kinnitamisele isikuandmete haldurile, tekib taotluse seotud dokumentide plokki link "Ava töösuhte muutmise taotlus". Link avab tavalise töösuhte muutmise taotluse loogika, kus alustada tuleb muutmise kuupäeva valimisest.

Seos vabas vormis avalduse ja töösuhte muutmise taotluse vahel tekib kahesuunaline. S.t. kui töösuhte muutmise taotlus on algatatud vabas vormis avalduse pealt, siis tekib ka töösuhte muutmise taotlusele link vabas vormis avaldusele.

Juhil võimalus algatada vabas vormis taotlust alluva kohta

Varasem võimalus, kus vabas vormis taotlust sai seadistada esitamiseks ainult isikuandmete haldurile, on täienenud võimalusega, kus seda taotlust saab algatada ka juht oma alluva isikukaardilt. 

Selleks tuleb admin-keskkonnas "Töösuhte dokumendiliikide" all teha vastavale avalduse vormile märge "Dokumendiliik valitav ainult isikuandmete halduril ja juhil".

Juht saab seeläbi oma alluva isikukaardilt algatada töötajat puudutava taotluse. Näiteks teha ettepaneku alluva palga tõstmiseks. 

Uue töötaja ankeedi e-maili aadress

Uuele töötajale (kandidaadile) saadetakse ankeet täitmiseks välja aadressilt isikuankeet@riigitootaja.ee varasema noreply@riigitootaja.ee asemel.

Struktuuriüksuse alusel otsimine lähetuste otsingus

Muutunud on otsing lähetuste registris struktuuriüksuse alusel. Kui varem oli võimalik korraga otsida ainult ühe struktuuriüksuse lähetusi, siis nüüd on võimalik otsida mitme üksuse lähetusi. Struktuuriüksuse otsingu lahtril klikkides avaneb esmalt asutuse struktuuri hierarhia. Üksuseid (osakondi) saab üksuse nime ees olevast noolest "lahti harutada", misjärel saab lisada linnukese mitme üksuse nime ette. Süsteem lisab valitud üksused struktuuriüksuse otsingu lahtrisse. 

Võimalik on kasutada ka otsingu aknas olevat filtri lahtrit. Hakates sinna sisestama mõne osakonna nime, filtreeritakse sobivad vasted välja. Seejärel märkida soovitud üksus linnukesega ning süsteem lisab märgistatud üksuse(d) struktuuriüksuse otsingu lahtrisse. 

Finantsdimensioonide kuvamine tooltipis

Nii lähetuskorraldusel kui kuluaruandel kuvatakse kulude või avansi finantsdimensioone nüüd "tooltipis", kui hiirega finantsdimensioonide nupule liikuda.

Struktuuriüksuse alusel otsimine majanduskulude otsingus

Muutunud on otsing majanduskulude dokumentide registris struktuuriüksuse alusel. Kui varem oli võimalik korraga otsida ainult ühe struktuuriüksuse majanduskulude aruandeid, siis nüüd on võimalik otsida mitme üksuse aruandeid. Struktuuriüksuse otsingu lahtril klikkides avaneb esmalt asutuse struktuuri hierarhia. Üksuseid (osakondi) saab üksuse nime ees olevast noolest "lahti harutada", misjärel saab lisada linnukese mitme üksuse nime ette. Süsteem lisab valitud üksused struktuuriüksuse otsingu lahtrisse. 

Võimalik on kasutada ka otsingu aknas olevat filtri lahtrit. Hakates sinna sisestama mõne osakonna nime, filtreeritakse sobivad vasted välja. Seejärel märkida soovitud üksus linnukesega ning süsteem lisab märgistatud üksuse(d) struktuuriüksuse otsingu lahtrisse. 

Töötaja üksuste hierarhia kuvamine majanduskulude aruandel

Kooskõlastaja ja kinnitaja jaoks on töötaja majanduskulude aruandel nüüd kuvatud terve struktuuriüksuste jada, kus töötaja asutuses paikneb.

Kui varem oli kuvatud ainult üksuse nimi ja asutuse nimi, siis nüüd kuvatakse üksuse nime järel portfelli kujuga ikoonikest, millel hiirega peal hõljudes kuvatakse "tooltipis" tervet struktuuriüksuste hierarhiat.

Viimati uuendatud 25.05.2023