Muudatused RTIPis novembris 2022

Riigitöötaja iseteenindusportaali on 2022. aasta novembri ja detsembri jooksul lisandunud täiendusi isikuandmete moodulisse.

Töökoha asukoht teavituses

Töösuhte alustamise, muutmise ja lõpetamise teavitust on täiendatud töökoha asukohaga. 

Asukoha aadress lisatakse teatesse juhul, kui töötaja isikukaardil on töökoha aadress olemas. Kui see puudub, jääb teavituses töökoha asukoha rida tühjaks. 

Tööajagraafiku kuvamine isikukaardil

Töötaja isikukaardi töökoormuse plokis on lisaks töökoormusele kuvatud ka tööajagraafiku tunnus. Kehtiva graafiku kuvamine on oluline asutuste jaoks, kus kasutatakse tööajaarvestuse infosüsteemi.

Toimingute ajalugu juhile nähtav

Menüüpunkt "Toimingute ajalugu" on nüüd nähtav ka juhi rolliga töötajatele (varem ainult isikuandmete mooduli haldurile).

Juhid saavad toimigute ajaloo all otsingut teha üksnes oma alluvate piires. Otsing võimaldab juhil leida kõiki taotluseid, mis tema alluvad on ise algatanud või mida isikuandmete haldur on tema alluvate suhtes algatanud.

Täiendavad muutujad dokumendimallidel

Dokumendimallidele on lisandunud täiendavaid muutujaid:

 • Eelmiste struktuuriüksuste hierarhia
 • Eelmise ametikoha ID
 • Ametikoha ID
 • Auaste (Kaitseväe eri)
 • Palgaaste
 • Struktuuriüksuste hierarhia (muutuja oli olemas, aga üksuste ahelas on järjestus muudetud vastupidiseks ehk ülalt alla)
 • Vahetu juhi ametikoht
 • Vahetu juhi nimi
 • Katseaja lõpu kuupäev
   

"Tühi" taotlus ainult haldurile

Lisandunud on võimalus seadistada "tühja" taotluse vorme ilmuma ainult halduri vaatesse. 

Selleks tuleb admin-keskkonnas töösuhte dokumendiliigi juures linnukesega märgistada märkeruut "Dokumendiliik valitav ainult isikuandmete halduril" [1].
Sel juhul isikukaardil "Uus toiming" nupu alt avanevas loetelus on vastav avalduse vorm valitav ainult isikuandmete haldurile ning töötajale endale mitte [2].
Vormi edasine täitmine ja kooskõlastamine toimub endisel moel.

Tuleviku palkade kuvamine isikukaardil

Töötaja isikukaardi töökoht vahelehel on ploki "Palk ja muud tasud" all nüüd kuvatud ka tuleviku palk juhul, kui töötajal on määratud tuleviku alguskuupäevaga uus töötasu.

NB! Tasude plokis võib lisaks põhipalgale olla kuvatud ka muid tasuliike, mida töötajale makstakse koos palgaga, näiteks asendustasu.

Katseaja muudatused uue töötaja ankeedil

Uue töötaja ankeedi alustamise aknas on muudatused seoses katseaja valimise ja sisestamisega. 

 1. Tekkinud on võimalus valida katseaja ajaühikut. Vaikimisi on valitud "kuud", aga alternatiivina on võimalik valida ka "nädalat" või "päeva" [1].
 2. Võimalik on katseaja lõpp fikseerida kuupäevaliselt [2]. Sel juhul töötaja haigestumine või puhkus katseaja lõppu edasi ei lükka ja katseaeg lõppeb kindlal kuupäeval.

Lisainfo lahter uue töötaja ankeedil

Uue töötaja ankeedile on lisandunud lisainfo lahter, mis asub ankeedi "Töökoht" vahelehe all servas.

Nupp "Lisa/muuda" avab täiendava akna vabas vormis teksti lisamiseks. 

Lisatud tekst ilmub ankeedi alla serva pealkirja "Lisainfo" alla.

Viimati uuendatud 01.01.2023