Rohelisem Eesti

Rohelisem Eesti on üks kuuest Euroopa Liidu 2021-2027 eelarveperioodi toetuse kasutamise eesmärgist. Rohelisema Eesti teemaseminar toimus 23. märtsil 2021.
Lähemalt vaatamiseks kliki pildil

Kontaktid

Keskkonnaministeerium

Säästlik energiatarbimine

Heidi Koger, Välisõhu ja kiirgusosakond, telefon: 6 262 976, heidi.koger@envir.ee

Ringmajanduse korraldamine + RRF ressursitõhusus

Mihkel Krusberg, Keskkonnakorralduse osakond, telefon: 6 260 752, mihkel.krusberg@envir.ee .

RRF Rohepööre

Ivo Krustok, Kliima ja strateegilise planeerimise põhiüksus, telefon: 6 262 806, ivo.krustok@envir.ee

Kliimamuutustega kohanemine

Maris Arro, Kliimaosakond, telefon: 6 262 986, maris.arro@envir.ee

Sh Elupaikade taastamine kliimamuutustega kohanemise valmisoleku suurendamiseks

Kadri Möller, Looduskaitse osakond, telefon: 6 262 876, kadri.moller@envir.ee

Sh Üleujutusmeede, sadeveesüsteemid, veekogumid

Olav Ojala, Veeosakond, telefon: 6 262 919, olav.ojala@envir.ee .

Vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine Liis Kasemets, Keskkonnaministeerium, kantsleri nõunik, liis.kasemets@envir.ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Korterelamute rekonstrueerimine (Korterelamute rekonstrueerimise toetamine; Korterelamute tehnosüsteemide ja kandekonstruktsioonide rekonstrueerimise toetamine äärealadel)

Raiko Puustusmaa, ehitus- ja elamuosakond, elamumajanduse ekspert, raiko.puustusmaa@mkm.ee

Biometaan (Biometaani kasutuselevõtu soodustamine)

Liisa Mällo, energeetika osakond, taastuvenergia valdkonnajuht, liisa.mallo@mkm.ee

Kaugküte (Kaugküttesüsteemide ja katelseadmete renoveerimise ja rajamise toetamine (sh investeeringud keskmise võimsusega põletusseadmetesse)

Rein Vaks, energeetika osakond, energiaturgude valdkonnajuht, rein.vaks@mkm.ee

Sadamate akvatooriumi kaitse

Juku Paulus, transpordi arengu ja investeeringute osakond, peaspetsialist, juku.paulus@mkm.ee

Säästev liikuvus ja ühistranspordi arendamine (Tallinna trammiliikluse arendamine;
Linnades ohutuse tagamiseks jalgrattateede põhivõrgustike ehitamine, sh hoiukohtade ja läbipääsutunnelite rajamine;
Sõlmpunktide arendus, sh Pargi&Reisi parklate rajamine, reaalajatabloode paigaldus jne)

Liis Vahter, transpordi arengu ja investeeringute osakond, peaspetsialist, liis.vahter@mkm.ee

RRF rohepööre (rohefond)

Henrik Kutberg, majandusarengu osakond, ekspert, henrik.kutberg@mkm.ee

Vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine Liisa Mällo, energeetika osakond, taastuvenergia valdkonnajuht, liisa.mallo@mkm.ee

Siseministeerium

Päästevõimekus

Tairi Pallas, välisvahendite osakond, telefon: 6125029 tairi.pallas@siseministeerium.ee

Viimati uuendatud 09.09.2021