Isikuandmete mooduli personalispetsialisti juhend

RTIP isikuandmete moodulis on personalitöötajal võimalik vormistada tööle uusi töötajaid ja lõpetada töösuhteid olemasolevate töötajatega.

RTIP isikuandmete mooduli funktsionaalsuse arendustööd on rahastatud Euroopa Liidu regionaalarengu fondist.

EL Regionaalarengu Fond

Uue töötaja tööle vormistamine

Asutus saab peale uue töötaja välja valimist algatada RTIPi isikuandmete moodulis uue töötaja tööle vormistamist. Personalitöötaja alustab uue töötaja ankeedi lisamist tema isikukoodi sisestamisest, valib töösuhte alguskuupäeva ja ametikoha, mida uus töötaja täitma hakkab. Lisada tuleb ka töökoormus ja palk. Seejärel saab ankeedi saata uuele töötajale täitmiseks.

Uus töötaja saab siseneda RTIPi autentides end ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID abil ning täita enda kohta isikuankeedi: laste andmed, kodused kontaktid, pangakonto, hariduse, maksuvaba tulu eelistuse jne. Täidetud isikuankeet tuleb saata tagasi asutuse personalitöötajale kontrollimisele.

Personalitöötaja peab täidetud isikuankeedi üle kontrollima, et kas kõik vajalikud andmed on kandidaadi poolt esitatud. Vajadusel saab lisada töökoha kontakte ja palga kulutunnuseid.

Asutus saab eelseadistatud malli alusel vormistada ametisse nimetamise käskkirja või töölepingu. Dokument kooskõlastatakse ja allkirjastatakse RTIPis.

Kui käskkiri/tööleping on RTIPi poolt genereeritud või manusena lisatud, tuleb täidetud ankeet saata Riigi Tugiteenuste Keskuse personaliarvestajale täitmiseks.

Töösuhte lõpetamine

Töötaja saab isikuandmete moodulis algatada töösuhte lõpetamise taotlust, mis läheb kooskõlastusringile.

Personalitöötaja saab isikuandmete moodulis algatada töötaja töölt vabastamist. Taotlus läheb kooskõlastusringile.

Asutus saab valida, kas ta soovib ametist vabastamise käskkirja või töölepingulise töötaja ülesütlemise teatise lasta malli alusel genereerida portaalil või lisab DHSis vormistatud dokumendi manusena.

Kui ametist vabastamise käskkiri/töölepingu lõpetamine on RTIPi poolt genereeritud või manusena lisatud, tuleb täidetud taotlus saata Riigi Tugiteenuste Keskuse palgaarvestajale täitmiseks.

Kui lahkumistaotluse esitanud töötaja otsustab ringi ja siiski ei soovi töölt lahkuda, on taotluse tühistamiseks ja/või kustutamiseks erinevad võimalused sõltuvalt taotluse staatusest.

Viimati uuendatud 11.09.2023